Atlas čmeláků

Čmeláci (Apidae)

čmelák skalní (Bombus lapidarius)
čmelák luční (Bombus pratorum)
čmelák lesní (Bombus sylvarum)
čmelák zahradní (Bombus hortorum)
čmelák rolní (Bombus pascuorum)
čmelák rokytový (Bombus hypnorum)
čmelák zemní (Bombus terrestris)
čmelák hájový (Bombus lucorum)

pačmelák cizopasný (Bombus rupestris)
pačmelák český (Bombus bohemicus)
pačmelák panenský (Bombus vestalis)
pačmelák lesní (Bombus sylvestris)
pačmelák ladní (Bombus campestris)

© Atlas vytvořila Ing. Hana Kříženecká, členka ZO ČSV Praha 6
© WEB Design by Miloš Vondruška, člen ZO ČSV Praha 6 a PSNV
Související stránky

Klíč k určování čmeláků a pačmeláků
Čmeláci - Vladimír Ptáček
Čmeláci
Čmeláci
Jak chovat čmeláky
Druhy čmeláků a pačmeláků