Pačmelák český

čeleď:  včelovití - Apidae

Pačmelák český - Bombus bohemicus
je v ĆR velmi hojný zejména v chladnějších oblastech. Jeho hostitelským druhem je čmelák hájový (Bombus lucorum)

Pačmelák český

Pačmelák český

Má krátkou hlavu a krátký sosák. Proto dokáže získávat nektar jen z takových květů, které nemají sladký nektar uložen příliš hluboko. Ve srovnání s jinými druhy čmeláků má značně ​omezený výběr druhů rostlin, kde se může nakrmit. Zde je na keři jménem ořechokřídlec.

Pačmelák český

Pačmelák český

Přezimující samičky patří k takovým zimním spáčům, co se dokážou prospat i hodně dlouho do léta. I když s některými jednotlivými samičkami se lze setkat už v polovině dubna, většina se probouzí mnohem později, některé dokonce až začátkem srpna. Nová pohlavní generace se začíná objevovat od poloviny července, ale často se objevuje až koncem září. ​Na fotografii je mladá samička.


Pačmelák český

Pačmelák český - mladá samička

Pro rozlišování jednotlivých druhů pačmeláků, které si jsou velmi podobné, je potřeba věnovat pozornost posledním článkům zadečku. U samiček pačmeláků se hodnotí délka posledního sternitu a posledního tergitu. Samičky pačmeláka českého patří k těm druhům, které mají tyto 2 poslední štítky zhruba stejně dlouhé. Tím se liší od druhu pačmelák lesní a pačmelák norský, jejichž samičky mají poslední sternit (břišní článek zadečku) delší, zřetelně přesahující špičku posledního tergitu. V ostatních znacích jsou samičky těchto druhů obtížně rozlišitelné.

Pačmelák český

Pačmelák český

© Fotografie Ing. Hana Kříženecká, členka ZO ČSV Praha 6
© WEB Design by Miloš Vondruška, člen ZO ČSV Praha 6 a PSNV
© použitá literatura Blanokřídlí  díl 1  -  Žahadloví, od autorů  Jan Macek, Jakub Straka, Petr Bogusch, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka, Pavel Tyrner
Související stránky

Český čmelák