Pačmelák lesní

čeleď: včelovití - Apidae

Pačmelák lesní - (Bombus sylvestris) - Tento druh parazituje u čmeláka lučního  (Bombus pratorum) a u čmeláka horského  (Bombus jonellus). Pačmelák lesní bývá hojný v lesnatých oblastech vyšších poloh. Má rád okraje lesů a vlhká údolí. ​Důležitým rozlišovacím znakem je načervenalý konec zadečku. V ostatním zbarvení může být pačmelák lesní variabilní. Podobně vypadá i druh pačmelák norský, který parazituje u čmeláka rokytového (Bombus hypnorum), tyto 2 druhy pačmeláků se liší jen tvarem posledních zadečkových článků.

Pačmelák lesní

Pačmelák lesní



Pačmelák lesní

Pačmelák lesní


© Fotografie Ing. Hana Kříženecká, členka ZO ČSV Praha 6
© WEB Design by Miloš Vondruška, člen ZO ČSV Praha 6 a PSNV
© použitá literatura Blanokřídlí  díl 1  -  Žahadloví, od autorů  Jan Macek, Jakub Straka, Petr Bogusch, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka, Pavel Tyrner

Související stránky

Český čmelák