Čmelák luční

čeleď:  včelovití - Apidae

Čmelák luční (Bombus pratorum) - je to drobný druh čmeláka, samička měří 15 - 17 mm. Je z našich čmeláků nejotužilejší vůči chladnu. Samičky vyletují už začátkem března. Je významný při opylování časně kvetoucích ovocných dřevin, protože pracuje i při špatném počasí, kdy ostatní opylovatelé nelétají. Podobně se s ním lze setkat na květech i za chladného rána a za rosy, vyletuje dřív než jiný hmyz. Malá nadzemní hnízda si zakládá v dutinách zvětralých zdí, ale také pod keři nebo v travních drnech.
Je barevně proměnlivý. Zadeček má cihlově červený, žluté pásky na předohrudi a druhém tergitu někdy chybí. Je to podhorský a horský druh, ale dokáže žít i v nižších polohách. Nová pohlavní generace se líhne v červnu, někdy už koncem května, a v srpnu se samičky uchylují k přezimování.


Čmelák lučni

Čmelák luční - samička, matka po přezimování

Čmeláčí matky se po probuzení ze zimního spánku potřebují nasát nektaru z rozkvetlých kočiček (z časně  zjara kvetoucích druhů vrb).

Čmelák lučni

Čmelák luční - samička, matka po přezimování


Čmelák lučni

Čmelák luční - samička, matka po přezimování

Samečci druhu čmelák luční jsou také barevně variabilní, ale obvykle mají na sobě daleko víc žluté barvy než jejich samičky. Protože čmelák luční je v podstatě horský a podhorský druh, tak pokud žije v nížinách, vyhledává chladná a vlhká stanoviště v zalesněných inverzních​ údolích. Jako horský druh má životní cyklus přizpůsobený krátké vegetační době. V nížinách se lze setkat s novou pohlavní generací, tedy s mladými samičkami a mladými samečky již od druhé poloviny května. (Většina našich druhů čmeláků má novou generaci samiček a samečků až o dva měsíce později.)

Čmelák lučni - sameček

Čmelák luční - sameček

Samečkové čmeláka lučního mají hlavu vpředu se žlutými chloupky. Tím se liší od svých samiček, které mají hlavu černou. Podobně mají hlavu se žlutými chloupky i samečci čmeláka skalního, ti ale většinou mají na těle méně žluté barvy.  V přírodě se ovšem tyto 2 druhy rozliší podle termínu jejich výskytu, samečci čmeláka skalního v přírodě létají až o 2 měcíce později. Na fotografiích, kde chybí údaj o datu pořízení fotografie, mohou být některé barevné formy samečků čmeláka lučního těžko rozlišitelné od samečků čmeláka skalního.

Čmelák lučni - sameček

Čmelák luční - sameček© Fotografie Ing. Hana Kříženecká, členka ZO ČSV Praha 6
© WEB Design by Miloš Vondruška, člen ZO ČSV Praha 6 a PSNV
© použitá literatura Blanokřídlí  díl 1  -  Žahadloví, od autorů  Jan Macek, Jakub Straka, Petr Bogusch, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka, Pavel Tyrner
Související stránky

Český čmelák