Atlas druhů blanokřídlého hmyzu

Včelovití (Apidae)

Na Zemi žije jeden milion druhů hmyzu, eusociálně žijící druhy představují méně než dvě procenta z tohoto množství. Vztaženo na jejich celkovou biomasu, představují eusociálně žijící druhy více než polovinu veškerého hmyzu.

Včela medonosná
Medonoska
Snížení počtu a druhů opylovatelů a jejich nahrazení umělým chovem včel medonosných
je dobrým příkladem problémů, které si sami vytváříme…
profesor Mark L. Winston

Včely samotářky
Pískorypkovití

Hedvábnicovití
Čalounicovití
Pelonoskovití
Chluponožkovití
Ploskočelkovití
Stepnice
Pilorožkovití
Nomády
Drvodělky
Pískorypka
 
Čmeláci
Čmelák

© Atlas vytvořila Ing. Hana Kříženecká, členka ZO ČSV Praha 6, autorka stránek Blanokřídlí v Praze
© WEB Design by Miloš Vondruška, člen ZO ČSV Praha 6 a PSNV

Související stránky

Blanokřídlí v Praze
Včely samotářky