Drvodělky

Jsou to velké  (14 až 28 mm), černolesklé druhy, tvarem těla připomínají čmeláky. Podobně jako čmeláci mají pylosběrný aparát na zadních holeních, ale přenášejí pyl i společně s nektarem ve voleti.
Mladí jedinci se po vylíhnutí proletují po okolí a pilně se před zimou vykrmují na květech. Potom přezimují v dutinách ve dřevě nebo ve spárách zdiva, nebo ve vlastních vyhrabaných chodbách v zemi.
Zvláštností druhů tohoto rodu je, že přezimují samičky i samečci, k jejich spáření dochází až na jaře.


Drvodělka fialová
(Xylocopa violaceae) a drvodělka velká (Xylocopa valga) jsou naše největší samotářské včely. Oba druhy si jsou navzájem podobné, často se vyskytují spolu. Hnízdí v mrtvém suchém dřevě, většinou vyhledávají chodbičky, co ve dřevě zůstaly po jiném hmyzu. Samičky tam budují plodové komůrky, tvar je určen velikostí prostoru, obvykle prostor umožňuje vytvořit jednu řadu plodových komůrek, které jsou oddělené přepážkami z dřevních pilin. Stěny komůrek jsou vyhlazeny vodotěsným sekretem. Svůj plod zásobují směsí pylu a nektaru. Larvální vývoj trvá 6 - 8 týdnů. Samičky jsou dlouhověké, obvykle se dožívají vylíhnutí svých potomků.


Drvodělka fialová

Drvodělka fialová - samička
Poznámka: Na obrázku je dobře vidět, jak blanokřídlý hmyz má 4 křídla.Drvodělka fialová
Drvodělka fialová - sameček
Samečci mají mírně lomená tykadla a jejich předposlední 2 články jsou žlutohnědé. To je důležitý rozlišovací znak, samečci drvodělky velké mají tykadla celá černá.
Drvodělka fialováDrvodělka

Drvodělka
© Fotografie Ing. Hana Kříženecká, členka ZO ČSV Praha 6, Michal Kabát
© WEB Design by Miloš Vondruška, člen ZO ČSV Praha 6 a PSNV
© použitá literatura Blanokřídlí  díl 1  -  Žahadloví, od autorů  Jan Macek, Jakub Straka, Petr Bogusch, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka, Pavel Tyrner

Související stránky

Fotografie drvodělek
Jak přilákat na zahradu drvodělky