Stepnice

čeleď:  stepnice - Eucera
Stepnice dlouhorohá (Eucera longicornis) V ČR žije 16 druhů stepnic, ve čtyřech rodech. Všechny preferují stepní, téměř až pouštní biotopy. Samečci stepnic jsou nápadní dlouhými tykadly.
U nás jsou nejhojnějšími druhy stepnice jarní (Eucera nigrescens) a stepnice dlouhorohá (Eucera longicornis). Oba tyto druhy často žijí spolu na stejných stanovištích. Létají od poloviny dubna, samečci vyletují o 3 až 4 týdny dříve než samičky. Jejich larvičky se vyvíjejí pouze na pylonektarových zásobách z bobovitých rostlin. Dospělci si ale doplňují energii sáním nektaru i na květech mnoha jiných druhů rostlin.

Stepnice dlouhorohá

Stepnice dlouhorohá - sameček  na květech stromu mahalebky


Samičky stepnice dlouhorohé se velmi podobají samičkám stepnice jarní, podle běžných fotografií nelze tyto 2 druhy rozlišit. Trochu se odlišují ve svých požadavcích na zdroj potravy pro svoje larvičky. Stepnice dlouhorohá upřednostňuje sběr pylu a nektaru pro svoje potomstvo pouze na vikvích, stepnice jarní není tolik vybíravá a stačí jí i jiné bobovité rostliny. Tady je vyfotografovaná na vikvi úzkolisté.

Stepnice dlouhorohá


Charakteristickým znakem rodu Eucera jsou 2 vřetenní políčka v předních křídlech.


Stepnice dlouhorohá


Samice mají čelní štítek vždy černý.


Stepnice dlouhorohá


Vikev úzkolistá je zvláštní rostlina. Její květy opylují zejména samotářské druhy včel, přesto má na palistech tmavé skvrny, které slouží jako nektaria pro mravence. I tady je na fotografii vidět vpravo kousek mravenčí hlavy.
Víc najdete zde.

Stepnice dlouhorohá


​Stepnice dlouhorohá a stepnice jarní mají 4. tergit s úzce uprostřed přerušenou bílou plsťovou páskou, po stranách 2. a 3. tergitu naznačené světlé chloupkové skvrny.© Fotografie Ing. Hana Kříženecká, členka ZO ČSV Praha 6,
© WEB Design by Miloš Vondruška, člen ZO ČSV Praha 6 a PSNV
© použitá literatura Blanokřídlí  díl 1  -  Žahadloví, od autorů  Jan Macek, Jakub Straka, Petr Bogusch, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka, Pavel Tyrner

Související stránky

Fotografie stepnic
Fotografie stepnic
Fotografie stepnic
Fotografie stepnic
Fotografie stepnic