Nomády

čeleď:  nomády - Nomada

Nomády jsou výhradně hnízdní paraziti. Parazitují u různých druhů samotářských včel. Samičky nomád pronikají do hnízd svých hostitelů a umísťují svá drobná vajíčka na stěny komůrky, případně do výstelky komůrky. Larvy nomád se líhnou, když hostitelská včela komůrku uzavře. Mladá pohyblivá larva nomád má silná srpovitá kusadla, odstraní hostitelské vajíčko nebo zabije hostitelskou larvu, a pak larva nomády dokončí vývoj na zásobách potravy, co nashromáždila hostitelská včela. V rodu nomáda je v ČR 70 druhů. Jsou to obvykle menší druhy, často s výstražným zbarvením černé s žlutou a červenou kresbou. Většina druhů je specializovaná na určitý okruh hostitelů.


nomáda žlutá - Nomada flava
Parazituje u několika druhů pískorypek.

Nomáda žlutá

Nomáda žlutá - sameček.

Nomáda žlutá

Nomáda žlutá - sameček.

© Fotografie Ing. Hana Kříženecká, členka ZO ČSV Praha 6, Michal Kabát
© WEB Design by Miloš Vondruška, člen ZO ČSV Praha 6 a PSNV
© použitá literatura Blanokřídlí  díl 1  -  Žahadloví, od autorů  Jan Macek, Jakub Straka, Petr Bogusch, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka, Pavel Tyrner

Související stránky

Fotografie čalouniček
Fotografie čalouniček
Fotografie čalouniček
Fotografie čalouniček
Fotografie čalouniček
Fotografie čalouniček
Fotografie čalouniček