Kde domov včelí?

Motto: Včela jako své obydlí preferuje dutinu o obsahu 60 litrů s malým vstupem a orientovaným na jih ve výšce 6-12 metrů nad zemí.
Thomas D. Seely (zjištěno na základě pokusů s roji na pustém ostrově)


Jaký úl?

Včela medonosná je eusociální blanokřídlý hmyz, který žije v dutinách stromů či skal, které jim slouží jako obydlí a chrání je před nepřízní počasí a predátory. Způsob jakým si roj vybírá dutinu studoval Tom Seeley z Cornellovy univerzity. Nejdříve zkoumal v jakých dutinách bydlí divoce žijící včely a zjistil, že největší dutina byla u 1 včelstva 450 litrů. Ostatních 20 zkoumaných včelstev měla většinou 40-60 litrů. Dále zkoumal pro jakou dutinu se rozhodne roj a jakým mechanismem rozhodování probíhá. Na pustém ostrově rozmístil různé dutiny a zjistil, že roj preferoval dutinu o obsahu 60 litrů s vchodem orientovaným na jih ve výšce 6-12 metrů nad zemí, tak aby byl predátorům co nejméně přístupný. Lidé (brtníci či kořistníci) tenkrát tyto stromy vyhledávali a včelám odebírali med a vosk. Když se člověk změnil z brtníka na včelaře a začal stěhovat včely blíže svému obydlí, snažil se toto obydlí upravit, aby se mu se včelama dobře manipulovalo. Vznikly tak všechny ty kláty, špalky, košnice až včelaři dospěli k rozběrnému dílu a nástavkovým úlům. V současné době je úlů nepřeberné množství, tak který tedy zvolit?

Co Čech to kutil, zlepšovatel a vynálezce. Bohužel o včelařích to platí pětinásobně. V době rozmachu včelařských spolků, musel mít každý soplek svůj spolkový úl. Podle zjištění Zemského ústředí včelařských spolků v Čechách z r. 1934 včelařili jeho členové celkem v 109 různých typech úlů. Po vzniku Československa se k této úlové změti přidaly ještě Slovenské typy úlů. Jakýkoliv pokus sjednotit typ úlu v tehdejším Československu končil jen vznikem nového typu, který se nikdy celorepublikově nerozšířil a zvětšil jen roztříštěnost úlů v naší kotlině (např. Pětiletka, Čechoslovák, Lesan, Tachovák). Výsledek byl ten, že k současnému datu bylo napočítáno na 240 typů úlů používaných na území bývalého Československa. Konstruktéři úlů byli většinou truhláři a o včelách toho moc nevěděli a tak ve svých konstrukcích zapomínali na implementaci tzv. včelí mezery, (tehdejší norma ČSN z 30.tých let dokonce tvrdila že včelí mezera je 6 mm, bohužel včely se podle ní neřídily) v úlech byl špatná cirkulace vzduchu a rámky plesnivěly, nevěděli, že včely v zimě nevytápí celý objem úlu, ale jen svůj chomáč (více zde, nebo zde) a tak úly naprosto zbytečně zateplovali…

Nemá cenu se seznamovat se všemi typy přežitých úlů, patřících dnes snad jen do skanzenu. Jen pro představu jaké úly se vyskytují ve světě jsem sestavil tabulku níže. Pokud se chystáte včelařit na balkoně, střeše či malém městském dvorku, nelze zde umístit staré těžké a bachraté almárky, ale potřebujete lehký moderní nízkonástavkový úl. Z toho co je v ČR k dispozici připadá v úvahu pouze Langstroth 2/3, nebo úl Optimal. Oba typy úlů jsou velmi podobné, volbou jednoho či druhého neuděláte chybu. Důvodů proč si vybrat právě Langstroth 2/3 je několik. Úl Langstroth spatřil světlo světa již v roce 1852 a od té doby se rozšířil po celém světě, včelaří v něm 80% včelařů na světě a tvrdí se že 90% světové produkce medu pochází právě z tohoto typu úlu. Celosvětové rozšíření, vám poskytne možnost výběru z velkého množství výrobců nejen samotných úlů, ale i všech těch krmítek, plastových rámků a podobné včelařské bižuterie. Nejste odkázáni jen na české výrobce, vše si můžete dovést z okolních zemí např. Polska či Německa či odjinud. Úl Optimal spatřil světlo světa v roce 1981 a ve své době to byl velký krok vpřed. Naděje na celorepublikové rozšíření mu svitla v roce 1985, kdy byla zastavena výroba zastaralých úlu Budečák a Moravský univerzál a hledala se náhrada. Bohužel v té době díky zkostnatělému ČSV nebyly vhodné politické podmínky. Z vyprávění autorů úlu Optimal, kteří jeli na tehdejší ÚV ČSV, víme, že v zakouřené kanceláři sedící tajemník kopl do Optimálu, který mu byl předložen jako prototyp pro výrobu a řekl, že v takových úlech se zde nikdy včelařit nebude... nikdy neříkej nikdy, ale cestu Českých včelařů k modernímu nízkonástavkovému včelaření, tato svévole ÚV ČSV prodloužila o dalších 15 let. Bohužel po této ráně se úl Otimal již nikdy nerozšířil a skončil jako zajímavost pro pár nadšenců…

Oba úly jsou si hodně podobné, oba mají delší horní loučku oproti dožívající krátké Adamcově míře (délka rámku je jednou z podmínek které ovlivňují sílu zazimovaného včelstva a je v přímé korelaci se silou vyzimovaného včelstva), ve všech částech úlu je přísně dodržena včelí mezera, nástavky jsou vyrobeny z dřevěných 2,5cm prken (existují i polystyrenové či plastové), hrany nástavků jsou rovné bez osazení – falců, je tedy zaručeno bezproblémové nasazování nástavků bez zbytečného mačkání včel. A v čem se oba úly liší? Langstroth má obdélníkový půdorys, úl Optimal má čtvercový půdorys. Pro včely je výhodnější obdélníkový půdorys, pěkně je to vysvětleno zde, pro skladování prázdných nástavků je také výhodnější obdélníkový půdorys viz. zde.
Výhoda čtvercového půdorysu je pouze ta, že se dají rámky do nástavku umístit jak podélně tak příčně. Příčná stavba rámků má mnoho nevýhod, především špatná ventilace a s tím souvisí plesnivění zadních plástů, pomalá reakce na krátkodobá oteplení na začátku sezony, komplikovanější zahušťování sladiny, prakticky zbytečnost očka v přední části nástavku, přehřívání úlu a větší sklon k rojení. Příčná stavba se v předjaří daleko hůře prohřívá než podélná. Tedy přesně to čeho se chceme při včelaření ve městě vyhnout. Jedinou výhodou příčné stavby oceníme, pokud máme úly umístěny na včelnici, jeden těsně vedle druhého. Pak se lépe manipuluje s rámky umístěnými příčně, máme je přímo před očima a nemusíme je zvedat „přes ruku“ a otáčet, abychom si je prohlédli. Nepředpokládám, ale že na balkóně bude mít někdo několik desítek úlů těsně vedle sebe, či si tam tahat kočovný vůz. Tedy jediná výhoda příčné stavby pro nás ztrácí význam a převládají jen výše uvedené nevýhody. Další nevýhoda úlu Optimal je, že se na něj nedají čerpat EU dotace (pozn. podmínky platné v době vzniku článku, od roku 2017 platí jiné). Proto doporučuji zvolit Langstroth 2/3.

Kdo však zvolí Optimal, neudělá chybu, sice využije jen podélnou stavbu, prázdné nástavky mu zaberou více místa, hůře se mu budou shánět oddělky a bude si muset odpustit některé doplňky a úly vybírat v užším okruhu dodavatelů. A vše si bude muset zaplatit sám, protože EU dotace - tisícovka na úl - se na Optimal nevztahuje. Rozhodně se ale vyvarujte „výhodné koupě“ úlů z druhé ruky. S největší pravděpodobností se bude jednat o konstrukčně zastaralé, těžké typy úlů, bez monitorovacího varroadna s nekompatibilní rámkovou mírou. Dále si uvědomte, že ke starým úlům nic neseženete. Jako příklad bych uvedl svoji zkušenost s Tachováky ve kterých jsme s otcem dlouhá léta včelařili. Po krachu Bednářského a včelařského družstva v Brně, které tento úl vyrábělo, bylo dokoupit nový nástavek či dno jen sázkou do loterie, protože každý další výrobce si Tachovák představoval trochu jinak a nástavek od jednoho truhláře neseděl na nástavek jiného truhláře (většinou se musel rašplovat falc). Dále u starých úlů hrozí vážné zdravotní rizika. A začít své včelaření tak, že po prvním roce veterinární správa spálí úly nejen Vám ale i včelařům v okolí rozhodně není to, o co by někdo stál.

hr

Jak úl sestavit?

Dále bych se zabýval již jen úlem Langstroth 2/3, který k mé naprosté spokojenosti používám a podělil bych se o svoje zkušenosti s různými výrobci a ukázal jak úl sestavit. Jako jedničku mezi výrobci úlů považuji firmu Avos. Vyrábí nejlepší dna se kterými jsem se setkal a velmi precizní čepované nástavky. Všem, kteří se chtějí úly a včelami kochat vřele doporučuji. Za zmínku stojí i firma Nerad, nástavky jsou také čepované a velmi kvalitní, boužel jejich vysokým dnům jsem na chuť nepřišel. Dále doporučuji firmu Vemat. Co se týče den a nástavků tak je kvalita půměrná, ale bezkonkurenční cena. Nástavky Vám přijdou v plochém balení a musíte je sestavit. Distribuce úlů jako polotovar je v zahraničí oblíbená, toto je první vlašťovka i u nás. Dají se zde koupit i vychytávky, jako jsou nízká dna, plastová krmítka, kompletní systém na chov matek atd. Několik úlových den a nástavků mám od firmy Apifarm. Nejsou špatné, ale ani nenadchnou, dna mají ošizenou monitorovací podložku, která se kroutí. Spoje jsou šroubované a ne čepované, varoadna bez letáků a možnosti měnit sǐťované dno. Dále mám nástavky od firmy Včelařství Bělčice. Po truhlářské stránce vše perfektní, akorát bylo znát že výrobce je truhlář a ne včelař. Např. úchyty byly moc mělké a nástavky plné medu se špatně nosily. Připomínky jsem sdělil výrobci a prý je vezme v  potas pro další výrobu. Další možností je vyrobit si nástakvy sám, toto video Vám ukáže, že to není zas tak složité. Pokud by někoho zajímal i jiný názor, svoje zkušenosti s výrobci popsal Václav Smolík zde.
A na kolik  ta legrace přijde? Vezmeme-li minimalistickou variantu vhodnou na první rok (nízké dno, dva nástavky, překližkové víko), tak tato sestava vyjde v obchodě Vemat na 511Kč.
Pokud vezmu plnohodnotný úl (varroadno, čtyři nástavky, střecha a rámky) tak za tuto sestavu zaplatíme 1496Kč.
Na jeden úl ale dostanete EU dotaci 1000K
platí jinéč/kus. Vzhledem k tomu, že pojem úl je v dotační terminologii poněkud vágní (např. není vyžadováno varroadno či minimální počet nástavků), doporučuji koupit dva plnohodnotné úly a dva minimalistické. Vyjde Vám to okolo 4000Kč, tedy vše Vám  zaplatí EU dotace. Úly tedy dostanete zadarmo a vystačíte s nimi minimálně první dva roky - první rok koupíte dva oddělky a usadíte v minimalistických úlech, druhý rok z nich vzniknou dvě produkční včelstava v plnohodnotných úlech, ze kterých uděláte další dva oddělky do minimalistických úlů. A pokud oddělky nebudete chtít prodat, ale ponecháte si je do dalšího roku, tak si můžete pořídit další čtyři úly na dotace, které však napíšete na babičky, dědečky, švagry - a pak proč roste počet včelařů :-) Dále bude potřeba nakoupit rámky či horní loučky. Rámek vyjde na13 Kč/kus a horní loučka na 5 Kč/kus. Do každého nástavku se vejde 10Ks, ale doporučuji mít nějakou rezervu. Co potřebujete krom úlů a za kolik to koupíte zjistíte zde.

střecha
Vnější střecha
Tato střecha má za úkol chránit úl před povětrnostními vlivy a většinou bývá zateplená 3 cm polystyrenem. Pokud úl nemáme jen na produkci medu, ale bude nám sloužit i jako místo, kam budeme chodit relaxovat a pozorovat včely na česně, těžko se spokojíme s pozinkovanou střechou, která je nejrozšířenější. Střecha dělá nejen dům ale i úl. Já jsem bohužel nesehnal střechy dle své představy a nechal si je dělat u truhláře. Ve světě je ale "garden hive" s pěknou sedlovou střechou běžný a dá se koupit.
Víko
Vnitřní víko
Tato část úlu je asi nejdiskutovanější část. Dříve se úly uzavíraly dřevěnými prkénky, které si včely zalepily propolisem. Dnes je nejrozšířenější použití durofolové fólie. Tento způsob je jednoduchý, přes fólii vidíte co se v úle děje, ale má i své kritiky, kteří tvrdí, že úl nedostatečně odvětrává vlhkost. Proto mnozí včelaři používají difůzní fólie, nebo víka s paropropustnými fóliemi, vymýšlejí speciální víko pro každé roční období jiné (vlhkost je problém především v zimě, kdy včely konzumují zásoby a uvolňují vodu), nebo se vracejí k řešení Abbé Émile Warré, který svůj úl uzavíral tzv. kiltem, což byl polonástavek, vyplněný pilinami a pošitý hrubým plátnem. Více o tomto řešení naleznete zde, zde, nebo zde. Pěkné povídání je také na youtube.

plast
Nástavek ze styroduru
Nástavek nemusí být jen ze dřeva, dají se koupit i nástavky z plastu či styroduru. Buď můžete koupit profesionální výrobek zde, zde, nebo zde, nebo si je zhotovit sami (návod zde, nebo zde) ze stavebního styroduru, který vyjde levněji, než dřevo. Na první pohled vypadá takovýto nástavek hodně ošklivě, ale dá se nalakovat, nebo např. pomocí lepidla na obkládačky na něm udělat patinu alá terakota. Tyto nástavky mají své zastánce i odpůrce, každopádně jsou ideální pro oddělky a slabší včelstva.
nastavek
Nástavek
Jedná se o další nástavky, které se včelám přidávají tak jak se včelstvo rozvíjí a jak pokračuje snůška. Jak a kdy nástavky přidávat se dozvíte na předchozí stránce.
mrizka Mateřská mřížka
Mateřská (královská) mřížka slouží k zamezení přístupu královny do medníku. Mřížka slouží k tomu, aby královna nezakladla tu část úlu, ze které chceme odebírat med. V dnešní době se většina nástavkových včelařů obejde i bez ní, ptotože královna, pokud je v úlu dostatek  prostoru, což nástavkový úl Langstroth hravě zajistí, se instinktivně drží v plodišti (dole). Každopádně začátečníkům doporučuji jí používat.
nastavek Nástavek
Nástavek pro úl Langstroth má různé výšky které jsou popsány zde, nebo zde. Z důvodu jednoduchosti manipulace my zvolímie výšku 2/3. Ve staré literatuře popisující staré dvouprostorové úly se můžete setkat s termíny medník a plodiště (spodní a horní část úlu). Toto dělení je dávno přežité a v nízkonástavkovém včelařsví se spíše vžilo dělení na polštář (první nástavek), plodiště (další dva nástavky), medník včel (používá se také termín medná komora) a další nástavky (většinou oddělené mateřskou mřížkou) jsou již med pro včelaře, blíže vysvětleno zde, nebo zde.
dno
Dno
Dno je základ úlu. Jedná se o druhý nejdiskutovanější prvek úlu. U produkčních včel je bezpodmínečně nutné používat tzv. varroadna, u oddělků se používá nízké dno. Výběr dna je věcí vkusu včelaře více se o nich dozvíte zde.
stojan
Podstavec pod úl
Úl by neměl stát v žádném případě přímo na zemi, je vhodné mít česno alespoň 35cm nad úrovná terénu. Při výrobě podstavce se tvořivosti meze nekladou, mě se osvědčil dřevěný rám s nožičkama od kuchyňské linky, ty jdou polohovat a není problém dostat úl do vodováhy. Připomínám, že je nutné mít úl ve vodováze, protože jinak včely staví nakřivo stavebnírámky i vonlou stavbu. Dále budete mít problémy při krmení tekutým sirupem.


hr
Jaké úly jsou používány ve světě

Země Jaké úly jsou zde používány
ČR Langstroth, Optimal, Hospodář, K-39, BUD-90, TÚ-85, K-42, BVD, Český univerzál, Moravský univerzál, Tachovák, Čechoslovák, Pětiletka, Lesan, Slezan, Budečák, Moravský stojan, Ležan, Chrudimský úl, Javořičan, Povčo, Uhříněvský úl, Český stojan, Slezský stojan, Bucharův úl, Švarcův Budečák, Pražan, Gerstung, Univerzál 11, Škvařilův úl, Janišúv úl, Dadant Blatt, Brennerúv úl, Švarcův úl, Hrubešův úl, Eichnerův úl, Pražákův úl a další...
Anglie Langstroth, WBC, National, Commercial
Austrálie Langstroth,
Belgie Langstroth (mod. Dadant),
Bulharsko Dadant Blatt,
Čína Langstroth, samo domo bedny
Finsko Langstroth,
Francie Langstroth, Dadant Blatt
Holandsko Langstroth (mod. Dadant)
Itálie Langstroth, Dadant Blatt
Kanada Langstroth,
Maďarsko Langstroth, Boczonády (na Slovensku C)
Německo Langstroth, Zander
Nový Zéland Langstroth,
Polsko Langstroth, Wielkopolski, Warszawski, Dadant Blatt
Rakousko Langstroth, Zander
Rumunsko Langstroth,
Rusko Langstroth (Лангстрота-Рута), Dadant Blatt, Многокорпусной (v podstatě Langstroth jen je na délku o 1 cm kratší a občas mívá falc)
Řecko
Langstroth,
Slovensko Langstroth, B-10, Čechoslovák (37x30 jeho předchůdce byl Levočiak), ležan Dunaj C, Baloghův úl, Priekopník (38x30,5), Košičan (36x34), Natšinův ležan (45x26 a 45x34), Z-11
Slovinsko Langstroth, samo domo bedny
Švýcarsko Langstroth, Zander
Turecko Langstroth,
USA Langstroth,
Pokud někdo zná další úly používané u nás i ve světě prosím dejte mi vědět
... i ta honba za delší horní loučkou by měla mít své meze...

Honba za delší horní loučkou

vcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 4. srpna 2011 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster

Související linky:

Nejpřirozenější bejvák pro včely
Jednoduchý úl - systém Langstroth
Stloukané nástavky - aneb nástavky za pár korun
Langstroth - výhody a nevýhody
Langstroth - ZO Ústí n.L.
Langstroth - ideální úl pro včelaření na  střechách
Langstrothův rámek a včelí mezera
Langstroth - rozcestník
Jednoduchý úl - systém Langstroth
Langstroth - výhody a nevýhody
Langstrothův rámek a včelí mezera
Langstroth - rozcestník
Langstroth - popis úlu
Přechod na Langstroth
Včelařská enciklopedie
Nástavkové včelaření v otázkácha odpovědích
Jaký úl zvolit?
Co se osvědčilo...
Nástavky.cz - nejjednoduší cesta jak si nechat úl přivést až do domu
Natural beekeeping - aneb i v tomto jde včelařit
Udělátka na Langstrotha
Včelaříme v krabici  od banánů - také zde
Úl z cementotřískové desky Cetris
V čem včelaří v Anglii