Stručný přehled prohlídek ve včelstvech s hlavním cílem datumovým zařazením

Zde Vám nastíním jednoduchý přehled prohlídek. DATUMOVĚ PLATÍ PRO 250 až 350 m.n.m. Tento přehled asi nebude zcela jasný začínajícím včelařům ... co jim nebude jasné najdou podrobně popsáno v daném měsíci.

Kombinovanému včelaření jež po několika letech pauzy v roce 2009 opět rozjedu u nástavků 44,8x15,9 v kombinaci 44,8x28,5 budu věnovat zvláštní přehled. Vkládám do tohoto způsobu včelaření velkou naději v zkombinování předností vysokých i předností nízkých nástavků.

P1 První prohlídka tzv. UTEPLOVACÍ

provádím ji koncem ledna - pošátek února a zároveň odebírám měl. Přestanu mít vzdušný úl, srážená voda slouží včelám pro napájení, nemusejí ven.

P2 Druhá prohlídka PLOD POD STROP = KONTROLA ZÁSOB, KLADENÍ tzv. budící prohlídka

Provádím ji v období února do 10. března, nejlépe po proletu. Přesně tehdy, kdy jsou ve včelstvu první dva tři plásty plodu. Někdy splyne s uteplovací prohlídkou. Každý rok je jiný. Zkontroluji pozdvyžením horního nástavku množství zásob, pokud je nejhornější nástavek POUZE plný zásob, podsunu jej ob jeden dolů nebo až na dno. Pokud se tato prohlídka dostane až do pozdějšího března a včely mají nakročeno do nejhornějšího nástavku ač tam sice ještě nekladou, nástavky neprohazuji a ještě o to více jim tam uvolním místo ke kladení vložením hezké souše. Tuto pomoc prázdnými soušemi také provedu, když už tam matka klade, ale má kolem sebe samé zavíčkované zásoby. Doplňování souší ke kladení je sice náročnější, ale přesně odpovídá posunu včelstva s plodem směrem vzhůru v tomto období bez snůšky a za špatného počasí.

P3 Třetí prohlídka PLOD DO DVOU NÁSTAVKU tzv. první rozšíření u dvounástavkových úlů

Provádím ji většinou v období od 10. března do cca 10. dubna. Cílem je urychlit plodování tj. PLOD DO DVOU nástavků a z toho vyplývá potřeba po prohlídce mít v úle minimálně tři nástavky. Většina včelařů ji provádí směrem nahoru, já směrem dolů. To je na rozhodnutí každého. Výsledek je stejný: plodové hnízdo jako stojící vajíčko ve dvou horních nástavcích a pod nimi nástavek nejlépe starých zásob nebo soušíjako polštář.

P4 Čtvrtá prohlídka tzv. PŘÍPRAVA MEDNÍKU = NASAZENÍ MŘÍŽEK a první přidání mezistěn

Tuto prohlídku provádím v dubnu, nejčastěji od 20. dubna do 5. května, tedy nejlépe asi tak 10 dnů před rozkvětem řepky, přesněji řečeno při prvních řepkových poupatech v řepce. Cíl = nejhornější nástavek oddělit mřížkou, aby se z něj v době snůšky stal oblíbený a plnohodnotný medník a poskytnout včelstvům stavbu až se jim bude chtít, aby měly kde. Plod opět umístím na stojaté vajíčko ke stěně ve druhém a třetím nástavku. A vedle něj směrem do středu dám souš či dvě a do druhé poloviny druhého a třetího nástavku dám mezistěny.
Včelstva v klasických 39 x 24 cm nástavkových úlech jsou po prohlídce ve čtyřech nástavcích.

P5 Pátá prohlídka tzv. NASAZENÍ DRUHÝCH MEDNÍKU, DRUHÉ ROZŠIŘOVÁNÍ MEZISTĚNAMI

Provádím ji cca 10 až 14 dní po prohlídce čtvrté. Většinou vložím druhou mřížku tj. opět "pustím" do medníku nejhornější nástavek z plodiště, rozšíření provádím jen už mezistěnami, nic jiného stejně už není. Podle nastupující rojové nálady vkládám mezistěny mezi plodové nástavky a nebo pod ně a plod mezi ně a nebo jak Vás napadne. Na mysli už mám rojovou náladu a reakce na ni. Termínově se jedná většinou o 5. až 15. května, první třetinu kvetení řepky.
Někdy se stane, že včelstvo plně proploduje všechny tři nástavky v plodišti, tak dostává na dno za odměnu nástavek mezistěn, aby mělo kde zlobit.

P6 Šestá prohlídka tzv. PRVNÍ ODTOČENÍ, TŘETÍ DODÁNÍ MEZISTĚN

Provádím nejlépe okolo 20. května (nejlépe ještě za květu řepky), cca po 10 až 14 dnech od předešlé prohlídky, ... tedy přesněji řečeno za 30 dní po vložení první mateří mřížky. Někomu výše položenému to klidně vyjde na 1. červen.
Cílem je ubrat zásob medu (protirojové opatření) = (odeberu nejhornější nástavek s medem), zvýšit sběr nektaru, nemuset s sebou začít vozit žebřík a dostat do včel ještě za snůšky z řepky co nejvíce mezistěn atd..
Je již několik variant podle síly včelstva a budoucí očekávané snůšky:
a) Opět posunu mateří mřížku o jeden nástavek dolů, abych stále udržoval dva nástavky v medníku.
b) Někdy to nejde ... včelstvo není až tak super. Plodiště něchám být a alespoň mám kam umísťovat nástavky od přemetaných a zrušených včelstev = do medníku včelstvům slabším.
c) Někdy se naopak stane, že včelstvo plně proploduje všechny tři nástavky v plodišti, tak dostává na dno za odměnu nástavek mezistěn, aby mělo kde zlobit a z plodiště posunu i dva nástavky do medníku. Nutné je ale brzov zkontrolovat přítomnost matky.
d) Do snůšky z akátu nebo medovice jsou výhodnější včelstva vedená na dvou nástavcích plodištních. Tedy do plodiště nic nepřidávám, vložím další mřížku o nástavek dolů (na druhý nástavek), otevřu očko v třetím nástavku a ve snůšce z akátu či medovice pak vložím těsně nad plodiště nástavek souší pro tu danou speciální snůšku.

P7 Sedmá prohlídka tzv. DRUHÉ ODTOČENÍ = DOTOČENÍ ŘEPKY, FORMIDOL č.1

Provádím opět po cca 14 dnech u mne tedy cca okolo 5. června. Cílem je dotočit řepku, aby přece jen mohl následovat druhový med (akát, medovice, hořčice, lípa, svazenka ...apod)
Mezistěny zde většinou nepřidávám a většinou JIŽ NELEZU DO PLODIŠTĚ NEBO NAPOSLEDY (výjimka u akátu, medovice apod.) a rozšířím buď soušemi (nejlépe vytočenými mezistěnami), kterých je už dostatek a nebo což je nejčastější nástavky od přemetaných a nebo rušených včelstev a to vše do medníku těsně nad mřížku.
U mne je cíl je jasný : polštář + dva nástavky plodu tj. trojnástavkové plodiště a dva až tři nástavky nad mřížkou s dobíhajícím plodem pro med. U nízkonástavkových úlů včelařím na 4 nástavky plodištní a to je lepší manipulační prostor než tři nástavky plodištní vysoké.
Tady i otevřu očko (kde mohu) v nástavku pod mřížkou (zdá se mi lepší) nebo nad mřížkou.
Úl je většinou natolik velký (5 až 6 vysokých nástavků nebo 8 nízkých nástavků), že kdyby jej do konce července celý zanesly vyjma nástavků pro plod - budu spokojený. Naposledy jdu do plodiště a podle předpokladu dalších snůšek, tedy daného stanoviště zvolím taktiku, jak velké plodiště ponechat pod mřížkou ... V posledních letech si s tím lámu hlavu méně a méně, neboť u medovice nestojím a koncem června jim mřížku stejně odeberu.
A vzhledem k tomu, že další prohlídka je většinou déle jak za 14 dní, aplikuji formidol.

P8 Osmá prohlídka tzv. VYJMUTÍ MŘÍŽEK, FORMIDOL č.2

Tuto prohlídku provádím opět po cca 14 až 21 dnech od předchozí prohlídky. Zejména podle času snůšky, aplikovaného formidolu ...

Časově spadá tato prohlídka cca po 21. červnu ... tedy po slunovratu do cca 30. června.

Cílem je vyjmutí mřížek, dodání souší místo vytočených (zde jsou vytočené mezistěny ještě více skvělejší, neboť matku už vůbec nelákají ke kladení směrem nahoru) a nebo pouhé odebrání nejhornějšího nástavku s medem a ponechání na pěti vysokých nástavcích.

Někdy někde se stane, že nic už 14 dní není a tato prohlídka se stává prohlídkou devátou. Pak nedávám Formidol ale hned Gabon.

Při této osmé prohlídce aplikuji v drtivé většině včelstev podruhé Formidol. Neaplikuji u medovicové snůšky.

P9 Devátá prohlídka tzv. POSLEDNÍ TOČENÍ, GABON mnohdy zároveň i první krmící K1

Provádím ji již vyloženě podle dokvětu slunečnice nebo dokvětu lípy nebo skončení medovicové či jiné snůšky. Nejlépe co nejdříve, abych mohl vložit Gabon a on byl prospěšný. Med odebírám opět pouze shora a co je dole mne nemusí zajímat. Časově nejčastěji na "Drahanech" 1. až 10. července, údolí Litavy a Ždánický les bez slunečnice 15. až 30. července, Politaví a Ždánický les se slunečnicí 1. až 10. srpna ...

Někdy ale nastane medovice na listu ve Ždánickém lese, Litenčické pahorkatině a musím čekat. Zkušenost ale ukazuje, že pokud je zvládlá varroáza, není se čeho obávat. Pozdní krmení není problém a zejména ve vozech.

K1 První krmící návštěva tj. +5kg cukru

Většinou se mi podaří zároveň poprvé nakrmit ihned při vytočení. Ale někdy se stane, že ne a tak krmím druhý den nebo jak jedu kolem. Na nule včelstva u mne nikdy nejsou, tak není třeba se bát. Dávám plné plastové krmítko nebo 2 sklenice "okurkovky" (již na ústupu). Zpočátku krmím slabším roztokem (de fakto v červenci jen podněcuji co kdyby přišla snůška), později tj. od počátku srpna krmím silnějším roztokem. Slabší slouží k podnícení plodování a k doplňování vody v létě tolik žádané.

K2 Druhá krmící návštěva tj. 5+5= 10kg cukru

Provádím po cca 7 dnech. Časově podle předchozí K1 návštěvy. Množství cukru v nadpisu je vlastně orientační. Pokud je toto krmení už v srpnu ... budou to zásoby zimní. Pokud je ale červencové ... tyto zásoby včelstva proplodují.

K3 Třetí krmící prohlídka tj. 10+5 = 15 kg cukru, PRUBĚŽNÁ KRMÍCÍ prohlídka

Opět následuje po cca 7 dnech. Při tomto krmení provádím tzv. průběžnou kontrolu nakrmení a určím kolik se má ještě dokrmit.
Časově jsem tedy na počátku srpna.
Započnu krmit hustějším roztokem. Někdy také musím přidat nástavek souší u bujících oddělků.

K4 Čtvrtá krmící návštěva tj. 15 + 5 = 20 kg cukru

Po cca 7 dnech krmím hustějším roztokem. Někde je krmení u konce a jinde ještě bude následovat poslední dokrmení.

K5 Pátá, poslední krmící prohlídka tj. 20 + 5 = 25 kg cukru

Toto poslední krmení dělám většinou u později vytočených a mladých včelstev, která lze říci, že první jedno či dvě krmení proplodovala. A o to mi šlo, abych zazimovával nejlépe třínástavková včelstva na míře 39x24 a nebo čtyřnástavková včelstva na nízkých nástavcích.
© 2006 - 2013 Všechna práva vyhrazena. | Vytvořil Lefner