Včelařské sdružování

Motto: Není dobré člověku býti samotnému.
Genesis 2, 18


Lidé kolem včel se začali sdružovat už v kořistnickém období. Již v dávných dobách byla nutná spolupráce lidí při vyhledání obydlí divokých včel a následném vyrabování brtí.

Postupem času se lidé začali usazovat a zjistili, že není rozumné včely úplně vyrabovat. Tak začali vznikat brtníci, lidé, kteří o včelách věděli a naučili se jim vzít pouze tolik, aby včelstvo přežilo. V době bronzové začínají být důležité i další včelí produkty, než jen med, neboť se z včelího vosku stala strategická surovina na výrobu forem na lití bronzu a z brtníků se stávají vážení občané s četnými privilegii, kteří si zakládají samosprávné organizace. Od 8. století brtníci tvořili jakási společenstva v čele se starostou zvaným „starosten“, který měl i soudní pravomoc. Do naší české kotliny brtnictví přichází se Slovany a práva brtníků zde nebyla nikdy zpochybněna, naopak jen potvrzována. Karel IV v roce 1350 vydal list brtnického práva, který brtníky osvobodil od mýta v celé říši a potvrdil jejich privilegia.

Ačkoli bylo brtnictví výnosné (3 brtě prý vyprodukovaly stejně medu jako 4 úly u domu) a jednodušší na obsluhu, přesto muselo ustoupit novým podmínkám. Brtníci si brtě stěhují blíže ke svému obydlí a stávají se z nich včelaři.začal úpadek již dříve, důvodem byla náboženská reformace, kdy se zmenšila spotřebu voskovic, dovoz třtinovho cukru ze zámoří, válečné události třicetileté války, velké lesní požáry, přeměna smíšených lesů na

monokultury a zvýšení cen dřeva


http://www.vcely.or.cz/

https://www.vceliobchod.cz/historie-a-soucasnost-ceskeho-vcelarstvi

http://www.vceliobchudek.cz/vceliobchudek/5-O-VCELACH-A-VCELARENI/3-PATENTY-MARIE-TEREZIE


Husitské rabování a následná třicetiletá válka znamenaly nejen oběti na lidských životech, ale i zpustošené celé České země a zdecimované zemědělství i úpadek včelařství. Vosk se dovážel a sladidlem se stává cukrová řepa. Místo medovice se vyrábí pivo.

Vzniká odborná literatura, včelařské spolky (původně byli organizováni pouze včelaři divokých včel).

Patenty Marie Terezie ukládaly, že celoláník musí chovat 4 včelstva, půlláník 3 včelstva a domkář včelstvo 1 a z nich odevzdávat vrchnosti a duchovenstvu desátky. Tím zajistila dostatek medu na výrobu medoviny a vosku na svíce. Stará plošná míra lán je 17 hektarů, tedy 170 000 metrů čtverečních.

ve Vídni je založena včelařská škola (1770), v Brně a Novém Kníně pak roce 1776

Po pádu Bachova absolutismu se začali včelaři sdružovat a včelařský spolek vznikl v každé vesnici. A každý správný spolek musí mít svoji kroniku, svůj kroj, svůj prapor a také samozřejmě svůj spolkový úl (aby na schůzích u pivka mohli naši furianti pomlouvat úl spolku z vedlejší vesnice).


Za bolševika

V šedesátých letech se všechny spolky včelařů staly základními organizacemi Českého svazu včelařů (ZO ČSV).

protože podle vnitřních pravidel NF (které byl Svaz včelařů členem), nemůže předsedou být bezpartijní.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/vcelarstvi-se-nedani-uz-od-marie-terezie-fdr-/nazory.aspx?c=A081106_190900_ln_dopisy_gabA víte jak vzniklo ČSV? Jako obří smetenec. Přišel jednou jeden včelař, všechny spolky smetl do jedné bedny a pak jim měnil matky a nedovolil ani tichou výměnu. Přidal také nosematické včelstvo aby byli ve finále všichni pěkně posraní. A toto supervčelstvo začal selektovat na servilitu.

Oni uzurpovali v březnu 1948 prostřednictvím Akčních výborů Národní fronty včelařské spolky a smetli je do jednoho rance, který pak s odstupem let nazvali ČSV. Ta spolková činnost i přesto trvá, bez ohledu na tuto skutečnost a je právě tím uzurpátorem (ČSV) ovlivňována. ČSV vystupuje vůči státní správě vůči ostatním subjektům v oboru včelařství samozvaně jako jediný oprávněný a ovlivňuje vše, co se naší činnosti týká. Není tudíž od věci se děním ve vrcholném orgánu ČSV zajímat a ne jen to, také se snažit ho ovlivňovat.


Mrkni se aspoň před podepsáním přihlášky do dokumentů Svazu - stanov, směrnic, statutů. Je to sice nudné čtení, ale zjistíš tak m.j. jaké Ti jakožto členovi přibudou povinnosti. Taky zjistíš, zda jaký je Včelařství typ časopisu apod. A kdo se v minulosti skládal na pokuty či doplatky, které svaz dostal. Taky zjistíš, jak se vypočítává povinný příspěvek a jak hlasovací právo. To všechno se Tě jako člena bude týkat, ale nebudeš s tím moct nic dělat - pravidla pro členy můžeš ovlivnit jen velmi teoreticky.


Struktury ČSV a místní včelařské spolky jsou dvě velmi rozdílné věci, i když to dnes ještě mnohde opticky splývá. Vidím kolem sebe, že včelařská spolupráce se bez těch struktur dělá o dost snadněji.

ČSV - pár informací o dění zde. A nebo zde.
http://www.msvv.cz/
http://www.psnv.cz/
http://www.dadantklub.estranky.cz/
http://www.vcelarstvi.cz/Po pádu Bachova absolutismu se začali včelaři sdružovat a včelařský spolek vznikl v každé vesnici. A každý správný spolek musí mít svoji kroniku, svůj kroj, svůj prapor a také samozřejmě svůj spolkový úl (aby na schůzích u pivka mohli naši furianti pomlouvat úl spolku z vedlejší vesnice).

Struktury ČSV a místní včelařské spolky jsou dvě velmi rozdílné věci, i když to dnes ještě mnohde opticky splývá. Vidím kolem sebe, že včelařská spolupráce se bez těch struktur dělá o dost snadněji.

ČSV - pár informací o dění zde. A nebo zde.
http://www.msvv.cz/
http://www.psnv.cz/
http://www.dadantklub.estranky.cz/
http://www.vcelar.info/?p=1297
http://www.vcelarstvi.cz/
Tvořím

http://www.vcely.or.cz/
http://www.beesource.com/
http://rover.ms.mff.cuni.cz/pipermail/vcely/


vcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 7. září 2012 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

ČSV - Český svaz včelařů - združení včelařů napříč názory a způsoby včelaření
PSNV - pracovní společnost nástavkových včelařů - združení včelařů propagujících nástavkové úly
The American Beekeeping Federation (ABF)