...aby vám ely neulely

Motto: Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“.
Genesis 1:21

Rojení je přirozený způsob rozmnožování včelstev. Při rojení se včelstvo rozdělí na dvě části, ve kterých jsou zastoupeny včely všech věkových kategorií včetně trubců. S prvním rojem vyletí i stará matka. V úle zůstává mladá matka, která po snubním proletu nahradí starou matku. Silné včelstvo se může vyrojit i vícekrát v jedné sezóně.
Zajímavý je ale přístup včelařů k rojení. Ještě před sto lety, dokud včelaři neuměli včelstva uměle rozmnožovat pomocí oddělků, byla to jediná možnost jak mohl včelař rozšířit stavy včelstev. V té době byl takový včelař, kterému se včely hodně rojily, považován za dobrého včelaře. V dnešní době se většinou včelaři snaží rojení zabránit a rozchovávat tzv. nerojivé včely. Každopádně různí včelaři k rojům přistupují různě. Přírodní včelaři roje milují, protože tento způsob rozmnožování považují za přirozený. Konvenční včelaři na vesnicích roje sice moc nevítají, neboť si uvědomují, že s rojem jim odlétá většina práceschopných létavek a podstatná část zásob, ale zas tak moc je neřeší. Už za ta léta vědí na které hrušce se roj usadí a jak ho z ní sklepnout do rojáčku. Bohužel pro městské včelaření nejsou roje nic příjemného. Jednak takový roj může zbytečně prozradit před sousedy dlouho utajovaný úl a podle zákona schválnosti se usadí buď někde na lampě či na tramvajové troleji odkud není bezpečné ho sklepnout. Proto měštší včelaři se snaží rojení předcházet.

Proti rojení můžeme dělat několik věcí. Jednak předcházet samotnému rojení, tedy zabránit vzniku tzv. rojové nálady.
Protože pokud včely dostanou rojovou náladu, tak se prostě rojí. Můj otec vždycky říkával že se včely se pak rojí do samotného urojení a že kdyby měl v úle poslední dvě včely, tak jedna se mu vyrojí. Pokud rojová nálada vznikne, ke třeba nedovolit včelám se vyrojit. A pokud se včely vyrojí je dobré umístit poblíž "lapač rojů" který se snaží nalákat roj sednout si tam, kde ho budeme lehko sbírat.


Zabránění vzniku rojové nálady

První věc, jak může včelař předejít vzniku rojové nálady je výběr vhodného genetického materiálu, tedy vybrat si nějakou nerojivou včelí linii (nejméně rojivá je linie Buckfast), matky pro oddělky chovat pouze od inseminovaných matek této nerojivé linie a nechovat matky z rojových matečníků. Také stará matka, která jež nemá dostatečné množství feromonu může být příčinou vzniku rojové nálady, proto je žádoucí matky včas (po dvou letech) měnit.
Druhou věcí, kterou může včelař proti rojení udělat je dopřát včelám dostatek prostoru. Proto je výhodné chovat včely v nízkonástavkovém úlu Langstroth 2/3, ptotože tento úl umožní včely včas a šetřně rozšířit, aniž bychom je "podtrhli" nešetrným přidáním nadměrného prostoru, který pak včely nejsou schopny obsednout. Pokud ale včely nerozšíříte včas, tak získají tzv. rojovou náladu a budou se rojit i kdyby jste jim poté přidali deset vysokých nástavků.
Babička vždy říkávala "zahálka matka neřesti" což platí jak u včel tak u lidí. Včely, kterým zajistíme, že mají stále co dělat, budou mít jiné starosti, než si začít vychovávat novou královnu a myslet na rojení. Je proto zapotřebí včas přidávat nástavky s mezistěnami či stavebními rámky, aby včely mohly stavět nové dílo a včas vymetat med, pokud jsou nástavky plné medu. Opět zde nemusím připomínat že je pro toto výhodnější nízkonástavkový systém.
Další faktor, který vede ke vzniku rojové nálady je přebytek mateří kašičky v úle. Mateří kašičku z hltanových žláz mladušek, kojiček dostávají dělnice jen v malém množství, nejdéle do stáří 3 a půl dne. Pokud se stane, že je v úle velké množství mladušek a není zde dostatek plodu, který by krmili je to signál pro nastartování rojové nálady. Tomu se dá zabránit chovem trubců, protože trubci a zejména trubčí plod, odčerpávají včelám krmnou kašičku. Je tedy žádoucí aby v úle byl dostatečný počet trubčích rámků, nebo alespoň stavebních rámků na kterých si včely mohou stavět trubčinu dle libosti. Toto opatření je sice neakceptovatelné pro tradiční včelaře, pro které je trubčina skoro sprosté slovo a snaží se jí likvidovat jak jen to jde. Tradiční včelaři považují trubce za škodnou, která akorát ujídá sladinu. Pravdou je že si trubci sem tam sladiny líznou, ale ti chudáci mají již tak dost těžký život - většinou
marně čekají na trubčím shromaždišti a když se náhodou dočkají tak po aktu umírají. Pokud přijde nouze o zdroje tak je spolubydlící sprostě vyhodí z úlu. A chlapi by měli držet při sobě. Tedy chovejme trubce! Nejsou tak neužiteční, jak se nám ve starší literatuře snaží podsunout, díky silným létacím svalům se starají o termoregulaci úlu a další věci.
Další možnost je vytvoření oddělků. Tímto krokem odčerpáme část včel (většinou mladušek), včelstvo tím lehce oslabíme a zpomalíme jeho rozvoj a zabráníme vzniku rojové nálady.

Použití umělých matečníkových misek

Použití umělých matečníkových misek


Další protirojové opatření vymyslel pan Srdjan Todorovski ze Srbska. Pan Todorovski experimentoval s použitím umělých matečníkových misek. Tvorbu matečníkových misek znají včelaři, jako signál, že se včely připravují na rojení a pokud je objeví, tak je ničí. Pan Todorovski je naopak vytváří uměle a lepí na souše. Podle toho, jak a v kterých místech souše včely umělé matečníkové buňky dále staví, či ruší se dá velmi přesně zjistit stav rojové nálady ve včelstvu. Touto metodou lze také zabránit rojení, převěšením plodového rámku s umělými matečníkovími miskami do horního nástavku. Matečníkové misky v horním nástavku zbraňují včelám během rojové sezony narazit matečníky v plodovém nástavku, to znamená, že použitím relativně jednoduché metody, a pouze jednoho plástu, lze včely ošálit, jako že se připravují k rojení, zatímco jim ve vyrojení zabráníme vyjmutím plástu s vyvíjejícími se matečníky. Celá metoda je velmi podrobně popsána v časopise Moderní včelař číslo 7/2017.


Co dělat, když už rojová nálada vznikne

Pokud zjistíme, že je včelstvo plné rojových matečníků, bývá již pozdě na preventivní opatření, včely mají rojovou náladu a chtějí se vyrojit.

Matečník

V tuto chvíli nepomůže ani rozšíření, ani rychlé vytváření oddělků (i když tyto kroky jsou nanejvýše žádoucí), je potřeba udělat i něco více. Včely se rojí (pokud jim to samozřejmě počasí dovolí), jakmile je zavíčkovaný první matečník. Tedy je nutné nedovolit včelám první matečník zavíčkovat a
vylamovat všechny nově naražené rojové matečníky každých 7 - 9 dnů. Ovšem nyní je jen otázka času, kdy jeden matečník přehlédneme...
Pokud se včely nakonec stejně vyrojí, tak v tuto chvíli je vylamování rojových matečníků nežádoucí. Kdybychom v tuto chvíli včelám vylámali všechny matečníky, tak po pár týdnech zjistíme, že máme bezmatečné včelstvo. Po vyrojení je nutné včelám několik matečníků nechat, popř. všechny matečníky vylámat a dát do včel zralý matečník od té linie včel, kterou chceme nadále chovat.
Dalším poněkud drastickou možností je uvěznění matky. Toto se dělá u úlu Langstroth 2/3 poměrně jednoduše, kromě toho že dáme jednu mateří mřížku mezi "medník" a "plodiště", instalujeme ještě druhou mateří mřížku mezi dno a první nástavek. Očka otevřeme pouze do polohy "jedna včela", nebo je necháme v poloze větrání. U jiných konstrukcí úlů, které nejsou tak variabilní jako je úl Langstroth 2/3 se mateří mřížka umisťuje do česna. Nyní je matka v plodišti uvězněna, nemůže ani do medníku ani ven. Jak jsem psal výše tato metoda je poměrně drastická, protože pokud se včely rozhodnou, že se budou rojit tak se snaží matku vytlačit ven z úlu, nezřídka tedy objevíme matku, která zemřela na mateří mřížce, tak jak se snažila dostat se ven z úlu a díky svým větším rozměrům na mřížce uvízla a zemřela. Bohužel na té mřížce najdeme také mnoho uhynulých trubců.

Další možnost je zastřihnutí křídel matce. Tato metoda má opět své příznivce a odpůrce, přírodní včelaři jí odmítají. Tato metoda spočívá v tom, že matce je zatřihnuto jedno křídlo, takže pokud se vyrojí, nemůže letět rovně a ztratí se. Roj se mezitím usadí a pokud zjistí, že je bez matky vrátí se zpět do úlu. Tato metoda je občas zbytečně démonizována, to že
se matka během rojení ztratí a roj je nucen se vrátit do mateřského úlu není v přírodě zas tak neobvyklé. A jak zastřihnout křídlo?


Zastřihnutí křídla matce

  Matce zastřiháváme pouze jedno křídlo dle výše uvedené červené čáry. Hlavní je aby costa (c) či subcosta (sc) nebyla poškozena. Zde totiž již proudí hemolymfa a při poškození by si včely mohly myslet, že matka je poškozená a mohly by mít snahu jí měnit.


Pokud se stará matka při rojení ztratí, může z úlu vylétnout tzv. zpěvavý roj, tedy opět zastřižení křídla není definitivní řešení. Zpěvavý roj je takový roj, který vyletí jako první, ale s mladou matkou (nebo i více matkami), když se stará matka při předešlém pokusu ztratí. Zpěvavý se mu říká podle charakteristického zvuku.
Líhnoucí se matky v matečníku nebo i čerstvě vylíhnuté matky se v úlu ozývají zpěvem nebo takovým tůtáním (týkáním). Zpěvavý roj se říká roji právě s těmito mladými matkami. Staří včelaři tvrdí, že v rojovém období jim poslouchání úlů ušetřilo plno času a plno ulétlých rojů tím, protože podle tůtání šli potom jen do těch včel, odkud ty zvuky slyšeli. Protože se zpěvavým rojem letí mladá matka, tak má potenciál delšího doletu. Stává se tedy, že si tohoto roje včelaři ani nevšimnou, protože odlétl velmi daleko, nebo se pověsí na vysoký strom až do vrchu, čí se rozleze po několika větvích.


Další možnosti jak rozpoznat rojovou náladu

Rojová nálada se dá poznat i podle frekvence bzučení v úlu. Určitě by se hodilo udělat jednoduchý obvod, který by měl vstup jeden mikrofon a výstup řekněme tři LEDky zelenou, žluto a červenou a ty by se rozsvěcovaly dle frekvence. Jde mi o to udělat nějaké jednoduché poslouchátko dle návodu:
http://jjvcela.sweb.cz/Poslouchame_vcely.html
http://ovcsvpardubice.blog.cz/0805/jak-nam-vcely-zpivaji
Samozřejmě, kdyby se to nějak logovalo tak by to nebylo na škodu.


Zajímavý je i tento projekt:
http://jjvcela.sweb.cz/Poslouchame_vcely.html
který podle mě by se dal také zjednodušit, tedy za mikrofon dát nějakou pásmovou propust propouštějící frekvenci včelího bzučení v normálu (nějakých 150Hz) a propust indikující bezmatečnost propouštějící nějakých 300Hz. Ve chvíli kdy se intenzita bzukotu přesune z normálu do bezmatečnosti (popř. nějakého jiného monitorovaného stavu) vyhlásit poplach. Teď už jen spekuluji na základě výše uvedeného článku, asi by se to muselo exaktně dopilovat, já jsem jen chtěl ukázat, že výše uvedené "hlídátko" by bylo relativně levné (součástkově do stovky plus tišťák a sestavení) a odvedlo by více práce než zmíněná hadička, dokonce by byla možnost nějaké historie či alarmu (rozsvícením LED, zvukový, nebo poslání mailu či SMS pokud by se přidal GSM modul).


Lapač rojů (rojochyt)

I přes veškeré výše uvedené opatření se může stát, že se včely vyrojí. Proto je vhodné počítat i s touto variantou a snažit se aby se roj usadil tam kde chceme my a ne tam, kde si usmyslí včely. Pro tyto případy je vhodné mít na včelnici tzv. lapač rojů (lidově rojochyt). Jedná se o přístřešek či krabici, která je vymazána voskem a propolisem, je zde umístěná souš. Pro lepší účinnost je vhodné do rojochytu umístit rojochytovou vůni, která se dá koupit ve včelařských potřebách, nebo igelitový pytlíček s třemi dírami do kterého vložíme papírový ubrousek s 3-5 kapkami esenciálního olejíčku citrńové trávy.


Rojochyt

Rojochyt v akci


Rojochyt

Rojochyt připravený na případný roj


Rojochyt

Tady někdo čeká masivní rojení


Rojochyt

Sběr rojochytů, které byly objeveny rojem


Rojochyt

Rojochyt v akci

... a pokud vám roj někde přistane - nevolejte hasiče, pomozte mu

Osud jednoho roje

Jak zabezpečit roj

Jak zabezpečit roj

Jak zabezpečit roj

Jak zabezpečit roj


vcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 17. dubna 2013 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Protirojová opatření - aneb co dělat aby sevčely nerojily
Rojochyt, úl k nalákání včelího roje - článek z Moderního včelaře
Letákový lapač roje - výroba
Swarm Trapping - aneb když už jsou venku, jak je chytit
Rojochyt do výšek