Situace v Čechách a v Evropě

Motto:  Z včelaření naučil jsem se přírodu více znáti a více jí milovati, než z mnoha knih učených.
Jan Amos Komenský


Miloslav Peroutka nedávno v TV tvrdil, že je v ČR včel málo a že pro správné opylení hospodářských plodin i planě rostoucích bylin je potřeba stavy včely medonosné o 40% navýšit (na 700 tisíc včelsev v ČR). Někteří ale tvrdí že naše krajina je převčelená. Kde je tedy pravda? Pokud srovnáme počty včel v ČR s okolními zeměmi Evropy (žlutý graf údaje z roku 2010 počet včelstev na km²), tak zjišťuji že jsme lepší průměr za Řeckem, Maďarskem, Slovinskem, Portugalskem atd... Tedy odpověď na otázku, zdali jsme převčeleni není tak jednoduchá, na jedné straně existují sousedé, kteří mají větší míru zavčelení, na druhou stranu je potřeba přihlédnout k snůškovým podmínkám těchto zemí, protože se s Řeckem či Slovinskem můžeme těžko rovnat. Bohužel za posledních 20 let se snůškové podmínky velmi zhoršily a zemědělská půda i plochy s planně rostoucími rostlinami jsou na ústupu. Vzhledem k snůškovým podmínkám je ČR včel nadbytek a místy je znatelné lokální převčelení, které vede nejen k zhoršení zdravotního stavu včel (nedostatek pylu, monodieta), ale i k zániku ostatních opylovatelů jako jsou čmeláci a samotářky. Zajímavý je ale i druhý graf udávající počty včelařů, (modrý, údaje opět z roku 2010 počet včelařů na 100 km²), který říká že ČR je nejpřevčelařenější zemí na světě. Naše země je specifická v tom, že máme poměrně hodně včelařů, kteří chovají relativně malé množství včelstev. Zde je ale otázka zdali je toto dobře nebo špatně. Z mého pohledu je to dobře, neboť včely jsou rozesety po krajině v menších celcích a rovnoměrněji, tak jak to v přírodě vždy bývávalo. Krajině samozřejmě více porospěje, když se v každé vísce najdu dva včelaři, kteří mají před domem pět úlů, než když zde zbude jen pár velkovčelařů, kteří budou mít tisíce včelstev koncentrovyných na několika čtverečních kilometrech, jako je to např. v USA.


Copa-Cogeca

Zavčelení

Hustota zavčelení v EU - Počet včelstev/km² (2010)


Zavčelaření

Počet včelařů v EU - Počet včelařů/100 km² (2010)


Bohužel Česká republika má i svoji specifiku, nikdo přesně neví kolik včelařů a včelstev zde je. Když dáte dotaz do Hradištka a zeptáte se na počty včel a včelařů dostanete diametrálně jiné údaje než od ČSV. ČSV v r. 2012 evidovalo 540 705 včelstev, Hradištko 400 296 včelstev, počet včelařův podle ČSV byl 48 132, počet chovatelů podle Hradišťka byl 33 529.

V roce 2010 bylo v EU
600 000 včelařů
14 000 000 včelstev

V roce 2012 bylo v ČR dle MZ
33 529 včelařů
400 296 včelstev

V roce 2012 bylo v ČR dle ČSV
48 132 včelařů
525 560 (540 705) včelstev

Zatím největší zavčelení zaznamenala ČR v roce 1990, kdy bylo evidováno 808 000 včelstev

Jak se šířila včela medonosná po světě

xxx

Rozšíření jednotlivých druhů včel

xxx

Naše potraviny se včelami a bez včel

Svět bez včel

Svět bez včel

Svět bez včel

Produkce medu

Produkce medu ve světě

V ČR se vyprodukuje ročně 10 000 tun medu, což je 20 kg na včelstvo a 1 kg na obyvatele


plemena

Linie včely medonosné


Afrikanizovaná včela


Afrikanizovaná včela

Afrikanizovaná včela

Jak vidí včelavcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 1. září 2013 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Hustota zavčelení ČR
Statistika zimních ztrát v EU
COLOSS výsledky
Situační a výhledová zpráva
Včely nestíhají. Musí opylovat čím dál tím víc plodin
Nedostatek včel v Evropě působí problémy s opylováním
Včely a pěstování biopaliv
Statistiky ČSV
Evropské včely a nesmyslné dotace
Včely 2011
Statistiky dle dotazníku
Statistiky - absolventská práce
Včely a potraviny
Nejstarší včela
Vývoj včely