VMS

Článek vyšel v časopise Včelařství 9/2014 strana 264.

Varroamonitoring pomáhá včelařům


O tom, že monitorování včelstev na výskyt kleštíka včelího je nutnost není třeba včelaře dlouze přesvědčovat. Jakmile ale dojde na diskusi o způsobu monitoringu, tak nastanou mezi včelaři nelítostné rozmíšky, obdobně jako když diskutují o výhodnosti té či oné rámkové míry či lini včely medonosné. Někteří se spokojí s vyšetřením zimní měli, další upřednostňují monitoring přirozeného spadu. Někdo počítá spad pouze po aplikaci Formidolu a dalších prostředků určených k tlumení varroózy, jiní počítají kleštíky přítomné na trubčím plodu. Další upřednostňují metodu zvanou smyv, tedy počítají kleštíky které získají z určitého reprezentativního vzorku včel ať již po jejich usmrcení, nebo včely práškují moučkovým cukrem. V tomto článku bych se ale nechtěl pouštět na tento tenký led a snažit se zjistit, která metoda je přesnější a lépe vypovídající o stavu napadení včelstva. Chtěl bych zde představit pomocníka pro vedení a interpretaci záznamů nashromážděných výše uvedenými metodami. Rád bych čtenáře inspiroval, proč je výhodné výsledky své práce nenechávat si pro sebe v šuplíku a seznámil vás s možností, jak se o ně podělit i s ostatními včelaři. V časopisu Včelařství 5/2014 jsem psal o možnostech, jak si vést úlové záznamy. Většinou se jednalo o zahraniční projekty a informace o napadení včelstev kleštíky se v nich vyskytovaly jen okrajově. Přitom na monitorování výskytu kleštíka existuje jeden ryze český projekt. Jedná se o Varroamonitoring systém VMS, který již sedm let slouží českým včelařům. Zaměřuje se na monitorování kleštíka a snaží se včelaře naučit nejen jak sledovat spady, ale i jak výsledky správně interpretovat a volit odpovídající opatření. Proto bych rád systém VMS přiblížil široké včelařské veřejnosti v tomto článku. Varroamonitoring systém je internetová aplikace jednoduše použitelná i pro začátečníky a počítačové laiky, která byla spuštěna v roce 2008 a od té doby se stále vyvíjí. Jedná se o webvou aplikaci, která vyžaduje on-line připojení, ale v době tabletů a chytrých telefonů a mobilního Internetu lze data vkládat rovnou ze včelnice. Tato aplikace neposkytuje pouze platformu pro prostý záznam údajů o léčení a spadech, ale umožňuje i generování grafů a sledování trendů, využívá statistiky, meziročních srovnání, meteorologických údajů a mnoho dalších funkcí. Funkce a výhody jsou volitelně nastavitelné. Systém umožňuje sdílení vybraných údajů s ostatními včelaři používajícími systém VMS. Funkce sdílení je nastavitelná, volba kolegů, kteří vidí na vkládaná data, je plně na zadavateli. Funkci lze i úplně vypnout a systém využívat pouze pro vlastní potřebu. Sdílení má ale řadu výhod a jednou z nich je i informovanost o spadech kleštíka ve vašem okolí. VMS je především systém včasného varování pro včelaře samotného a udržuje ho bdělým a znalým. Nad to poskytuje možnost evidence včelařských záznamů, nejen pouhé sledování spadů. Samotnou aplikaci najdete na adrese http://www.varroamonitoring.cz. Při prvním přihlášení uvidíte základní obrazovku:

Varroamonitoring system


Míra detailu je pro náhodného návštěvníka konečná, ten dostane základní přehled s údaji, jak vypadá nákazová situace jen u včelařů, kteří souhlasili s publikováním svých výsledků široké veřejnosti. Pro další práci je nutné se přihlásit. Není to nic složitého, zvolíte si jen přezdívku, heslo a pak se rozhodnete o jaké osobní informace se chcete s okolím podělit a co si necháte jen pro sebe. Po přihlášení budete moci mapu zvětšit a podívat se jak jsou na tom včelaři v okolí (samozřejmě pokud monitorují a pokud ke zveřejnění informací pro registrované dali souhlas). Dále si můžete údaje na mapě filtrovat, tedy např. zobrazit si stanice podle spadů, podle léčení atd.

Varroamonitoring system

Pokud se budete chtít do projektu aktivně zapojit, tak je nutné vložit do systému svoji včelnici (či včelnice). Opět platí, že i zde si můžete zvolit, komu bude vaše včelnice zobrazována. Úrovní zobrazení je více. Veřejný údaj je viditelný všem, nebo se údaj zobrazuje pouze registrovaným včelařům v systému VMS, nebo údaj uvidí pouze ti které osobně schválíte (např. vaše známé ze ZO). V systému lze nastavit i variantu, že údaje uvidíte pouze vy a nikdo jiný.

Varroamonitoring system

A nyní již můžete vkládat svoje data o spadech, léčeních atd. Odměnou za správný monitoring vám bude nejen to, že máte své záznamy dobře a přehledně vedeny, ale i to že do nich můžete kdykoliv a odkudkoliv nahlížet. Také vám systém z vašich údajů nakreslí přehledný graf a upozorní vás, kdy jsou spady v určitém období ještě akceptovatelné a v jakém množství jsou již nebezpečné. Z grafu můžete také vyčíst, kdy se spady začaly zvyšovat nad akceptovatelnou mez.

Varroamonitoring system

Varroamonitoring system

Krátkým článkem jsem chtěl české včelaře seznámit s aplikací, která již léta funguje a usnadňuje stovkám nejen českých včelařů monitorování kleštíka včelího a pomáhá jim se ve výsledcích svého monitorování zorientovat. Pokud vás tento systém zaujal není nic jednoduššího, než se přihlásit a vše si osobně vyzkoušet. Tvůrci VMS pořádají také pro uživatele VMS speciální kurzy, kde se zájemci dozvídají další podrobnosti a novinky k tématu varoózy. VMS ale není žádný zázračný prostředek, který mávnutím kouzelného proutku vyřeší problém varoózy. Jedná se ale o šikovnou pomůcku zodpovědného včelaře, kterému jde o zdraví včel. A bez zdravých včel není ani medu. Díky poctivému monitoringu se můžete naučit rozlišovat mezi včelstvy vnímavějšími ke kleštíkovitosti (tzv. varroasenzitivní) a včelstvy, která se s varoózou lépe vyrovnávají (tzn. s určitou mírou varroatolerance). Aplikace totiž umožňujesrovnávat roky zpětně díky uložené historii. Výběr odolnějších včelstev pro další chov je cestou, jak každý včelař může přispět k lepší genetické výbavě včelí populace v ČR.


vcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 2. června 2014 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Varroamonitorig - nákazová situace u mě i u sousedů pod kontrolou
WoBeeK