Vedení včelařova deníčku

Motto: Littera scripta manet. – Co je psáno, to je dáno.
Latinské úsloví

Vedení včelařských záznamů

Dobře vedené úlové záznamy jsou nejlepším učitelem včelaření


Včelařské záznamy si vede každý zodpovědný včelař. Díky zápiskům tak můžeme zpětně hodnotit, jak se které včelstvo během roku vyvíjelo v závislosti na počasí, porovnávat jednotlivé včelstva mezi sebou, porovnávat jednotlivá stanoviště a pokud vedeme naše včelařské zápisky několik let můžeme srovnávat chování jednotlivých včelstev či stanovišť v námi sledovaném období v různých letech. Na základě těchto statistik se můžeme vyvarovat periodicky se opakujících chyb, které děláme a najít si svoji metodiku, protože ani ta nejlepší včelařská příručka nemůže dát jednoznačný návod, kdy včely rozšířit, kdy nakrmit, kdy očekávat první prolety a kdy čekat invazi kleštíků. Pokud si nevedeme včelařské zápisky a budeme o tyto informace ochuzeni a následně odsouzeni k tomu abychom stále dokola opakovali ty samé chyby. A to je myslím škoda.

Když před dvaceti lety vtrhly do našich domácností osobní počítače, začali včelaři přemýšlet jak vést záznamy moderněji, tedy elektronicky. Písemná forma záznamů totiž neumožňovala jednoduše záznamy zálohovat a bylo velmi pracné data vyhodnocovat a porovnávat. Elektronická forma oboje zjednodušuje. Prvním krokem bylo vytvoření vzorové šablony v nějakém tabulkovém procesoru. Díky sjednocení a elektronizaci zápisků tak mohli včelaři snadno různé události a údaje vyhledávat anebo filtrovat, porovnávat záznamy z jednotlivých let, či stanovišť a i dělat jednoduché grafy a statistiky.

Po čase začaly vznikat specializované programy určené přímo pro včelaře. Jako příklad bych uvedl program Včelár pro Windows. Tímto programem dostali včelaři do rukou nástroj, který jim se záznamy pomohl, navedl je co všechno v úle sledovat a na co se zaměřit. Všechny potřebné statistiky jim pak udělal sám a automaticky. Stále ale zůstal problém, že program byl instalován jen na jednom počítači a závislý na jednom operačním systému. V případě havárie, či krádeže toho počítače včelař přišel o všechny údaje, pokud je neměl zálohované. Také velmi těžko šly dělat záznamy přímo na včelnici, pokud si zde včelař nechtěl instalovat počítač a obsluhovat ho medem zalepenými prsty.

S příchodem mobilního Internetu, mobilních zařízení do dlaně a centrálních úložišť se objevily také nové možnosti vedení včelařských záznamů. Začali vznikat specializované servery, na kterých si včelař založil účet a následně mohl vést záznamy. Záznamy se většinou daly vkládat přes webový prohlížeč a tak nebyl včelař odkázán na jednu platformu či jen na jeden operační systém. I v případě ztráty, nebo zničení včelařova vstupního zařízení (počítač, mobilní telefon či tablet) nedošlo ke ztrátě dat, neboť ty byly uloženy bezpečně na síťovém disku.

Jako příklad bych uvedl program beetight který vytvořil programátor Matthew Kane a naleznete jej zde. Tento program je lokalizován i do českého jazyka. Do množství šesti úlů je možné v tomto programu vést včelařské záznamy zdarma, je možno spravovat své úly a zápisky kontrolovat on-line nebo v mobilu. Záznamy se vkládají přes webové rozhraní či chytrý telefon či tablet (aplikace pro Android i iPad). Pokud je mobil (či tablet) mimo síť, tak se záznamy uloží lokálně a přenesou se na síťový server, jakmile se zařízení opět připojí k síti. Program, pomocí předdefinovaných tabulek, umožňuje zaznamenávat mezerovitost plodu a povahu včel na šestibodové stupnici. Je možné zaznamenat, zda byla viděna matka nebo vajíčka. Je zde místo pro zaznamenání všech matečníků, nebo existence nadměrného množství trubčích buněk. Je možné zapisovat spady kleštíka včelího, stejně jako veškerá léčení. Dále lze sledovat kdy a kolik bylo krmeno a sledovat všechen med, který byl včelám odebrán, včetně generování kódu šarží a záznamu hlavního zdroje nektaru. Beetight podporuje dělení i sjednocování včelstev, stejně jako záznamy o výměně matek.

obr

Po přihlášení úvodní obrazovka nabídne, co udělat. Je možné editovat stanoviště, nebo dělat zápisky z jednotlivých prohlídek.

obr

Pokud je zvolena možnost dělat zápisky, objeví se následující tabulka. Jednotlivé položky této tabulky se dají editovat, uživatel sleduje pouze to, co ho zajímá, nebo je v nadmořské výšce jeho lokality a krajině umístění aktuální, např. kolonka zdali jsou včely afrikanizovány je naštěstí v ČR nepotřebná. Aktuální počasí během prohlídky se automaticky stáhne z meteorologického serveru, uživatel má samozřejmě možnost stav počasí editovat podle skutečného stavu. Také je zde možnost sledovat předpověď počasí pro každé stanoviště. Pokud jsou zápisky pořizovány pomocí mobilního telefonu s fotoaparátem, tak se vyplatí ke každému úlu vygenerovat QR kód a umístit jej na úl. Pak již není třeba zadávat číslo úlu při každé prohlídce a mobilní zařízení pomocí QR kódu zjistí, ke kterému úlu se zápisky vztahují.

V programu je i sekce medobraní, kde můžete sledovat všechen med získaný v určitém úle či stanovišti, je zde možnost generovat kód šarží v souladu s mezinárodními zvyklostmi. V případě potřeby můžete také zaznamenávat hlavní zdroje nektaru.

obr

Tabulka jednotlivých prohlídek se dá také lokálně uložit v tabulkovém formátu CSV.

obr


Další podobný program, který se jmenuje Hive Tracks je z dílny programátorů Jamese Wilkese a Marka Hensona a nachází se zde. Tento program také umožňuje založit stanoviště a na stanoviště umisťovat jednotlivé úly, ke kterým jsou vedeny záznamy. Tento program bohužel zatím nemá českou mutaci a je k dispozici pouze v angličtině. Program je dostupný zatím jen přes webový prohlížeč, tedy je nezávislý na platformě či operačním systému. Verze programu pro chytré telefony a tablety je nyní v přípravě. Dále si včelař může vytisknout prázdné formuláře pro jednotlivé úly, zapsat do nich poznámky přímo na stanovišti a doma je přepsat do systému. Záznamy se dají stáhnout ve formátu PDF, Excel a Word.

obr

Základní obrazovka programu Hive Tracks

Práce v programu je obdobná, jako v programu Beetight, tedy nejprve je potřeba založit lokalitu (či více lokalit), na ní umístit úly, u kterých budou záznamy vedeny a pomocí předem připravených šablon lze naklikat, datum prohlídky a co bylo v úle děláno, jaké bylo počasí (opět je možné počasí zadat ručně nebo si jej stáhnout z meteorologického serveru), zaznamenat zdali byla viděna matka či vajíčka a ke každé činnosti je možné psát textové poznámky. Dále je možné zaznamenávat jednotlivé medobraní a zaznamenávat, množství medu získaného z každého úlu.


Dalším zdařilou platformou pro vedení včelařských záznamů je BeeOrganizer  ruských programátorů Осташов Алексей; Гумеров Азамат. Tato platforma se nachází zde. Vše je lokalizováno do angličtiny i do češtiny. Tento program se odlišuje, tím, že je daleko více propracovaný, lépe graficky provedený, umožňuje různé grafické výstupy. Na základě shromážděných informací o vyzimování, medobraní, rozvoji včelstva a prodělaných nemocech program umí doporučit vhodné matky pro další plemenitbu. Na začátku je opět nutné nadefinovat stanoviště (platforma umí pracovat s 10ti stanovišti) a na stanoviště se rozmístí úly (i plemenáče). Úly se rozmisťují v grafickém prostředí pomocí myši a lze jim přiřadit libovolné barvy, tak aby vše nejlépe korespondovalo se skutečností, jak se nachází na stanovišti. Záznamy lze přiřazovat k jednotlivým úlům, nebo je možné záznamy zadávat hromadně. Systém hromadných záznamů je velmi jednoduchý, stačí napsat záznam a pomocí myši označit úly, ke kterým má být záznam přiřazen. Záznam je možné také hromadně přiřadit ke všem úlům na stanovišti. Rutinní činnosti je možno naklikat na kartě úlu (matka viděna, počet obsednutých rámků a pod.), vše lze doplnit textovými poznámkami, tabulkami a přiložit fotografie. Program záznamy automaticky hlídá, a pokud z dostupných informací vyhodnotí nějaký problém (např. matka starší dvou let, velké spady kleštíka, výskyt akarapidózy či jiných nemocí) umístí na postižený úl varovný piktogram, takže včelař je včas informován, že něco není v pořádku. Veškeré údaje lze přehledně graficky znázorňovat, je tedy jasné, jak byly přidávány nástavky během sezóny jak přibývala váha jednotlivých úlů, jak včelstvo sílilo atd. Dále je možné provést srovnání u jednoho úlu napříč časem, tedy je možné zjistit jak si včelstvo vedlo v ten samý den loni, předloni atd. Je také možné si připravit plán práce a ten vytisknout a odnést s sebou na včelnici.

obr

Rozmístění různých typů úlů na virtuální včelnici

obr

obr

Grafické znázornění ročního přehledu jak se během sezóny přidávaly a ubíraly nástavky.


Z české provenience je k dispozici platforma Beeper. Tuto platformu najdete zde a jedná se o semestrální práci studenta Ondřeje Mandíka. Tento program od samého začátku je šitý na míru českým včelařům a je přizpůsobený tak, aby data šly zadávat jak přes počítač, tak mobilní telefony. Program je možné ovládat hlasovým rozhraním. Bohužel za poslední rok se program dále neposunul a nikdo jej dále nevyvíjí, což je škoda.


Také bych chtěl upozornit na projekt Varroamonitoring, ke kterému se můžete přidat na těchto stránkách. Na této platformě je možné evidovat spady kleštíka včelího a každý zodpovědný včelař by měl mít představu o spadech na své včelnici a touto formou informovat své okolí, jak se nákazová situace vyvíjí. Díky této platformě je monitorování a sledování co se děje u sousedů velmi snadné.

varroamonitoring.cz

Včelař má pod kontrolou své stanoviště, má k dispozici historii spadů, může porovnávat mezi jednotlivými roky, program mu kreslí grafy a vývoj spadu a upozorňuje ho jak je aktuální spad v daném ročním období nebezpečný

varroamonitoring.czvcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 22. června 2013 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Beetight - včelařské záznamy chytře i na Androidu
Beeorganizer - beeorganizer
Varroamonitorig - nákazová situace u mě i u sousedů pod kontrolou
WoBeeK