Získávání vosku

Motto: Hory se před Hospodinem jako vosk taví, před Pánem veškeré země. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
Žalm 97:5-6

Jak vyrobit vařák na vosk z obyčejné přepravky na maso za pár korun.


parní tavení vosku

Pro zhotovení vařáku budeme potřebova přepravku na maso v, dvě závitové tyče či jinou kulatinu a kus plechu.


parní tavení vosku

Plech upravíme aby pasoval na dno přepravky, nesmíme zapomenout na límec. do plechu vyvrtáme pravidelné otvory


parní tavení vosku

Plech perforován


parní tavení vosku

Plech připraven na vložení do přepravky


parní tavení vosku

Na dno přepravky umístíme distanc aby plech neležel přímo na dně


parní tavení vosku

Vařák na vosk v akci, v reálném provozu je dobré vařák přikrýt a omotat dekou, či starou peřinou, pro lepší uchování tepla


parní tavení vosku

Takto se vkládají do vařáku rámky, vhodné ku vytavení


parní tavení vosku

Přepravka na maso jako vařák na vosk v akci


parní tavení vosku

Zbytky po tavení


parní tavení vosku

Zbytky po tavení. Pokud máte odstředivku, je dobré tyto zbytky ještě odstředit, protože se v nich nachází asi 10-20% vosku.


parní tavení vosku

Výsledný produkt. Vosk je dobré nechat schladnout pozvolna (opět zakrýt dekou či dát na teplé místo), protože takto klesnou všechny nečistoty na dno. Pak stačí pouze nečistoty oškrábat nožem.

Tyto fotografie mám od dobrodince přes Internet, jeho jméno neznám, tedy prosím pokud se autor ozve rád jeho jméno uvedu a omlouvám se že jsem jméno zapomněl.


vcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 4. srpna 2016 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster - fotografie neznámý dobrodinec

Související linky:

Sluneční tavidlo - z extrudovaného polystyrenu
Parní hrnec - aneb jak použít odšťavňovač na tavení vosku.
Rojochyt do výšek