Podstavec pod úl

Motto: Hory se před Hospodinem jako vosk taví, před Pánem veškeré země. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
Žalm 97:5-6


parní tavení vosku

nohy
vcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 4. srpna 2016 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Sluneční tavidlo - z extrudovaného polystyrenu
Parní hrnec - aneb jak použít odšťavňovač na tavení vosku.
Rojochyt do výšek