bludný Japonec od A do AMM

Motto: V jednoduchosti je krása

Když se moje prababička narodila její rodiče jí jako věno koupili les. Tedy les to moc nebyl, byla to paseka, ty zrovna tenkrát prodával císařpán poté co vytěžil všechno dřevo. Když byla moje prababička malá, tak chodila na ty "své" paseky sázet stromy. S tím, že to bude pro její potomky. Bohužel Rakousko-Uhersko bylo rozbito a tak se otevřely dveře pro různé alternativní neřády. Bylo by nošení dříví do lesa připomínat, co to byl nacismus a komunismus a kolik lidí nemělo to štěstí že tyto neřády přežilo. Ale zpátky k lesu, kupodivu les, který moje prababička sázela všechny neřády přežil. Co les nepřežil, byla éra budování divokého kapitalismu. To se jednoho dne stalo, že les nebyl. Nikdo neví co se stalo, nakonec bylo nalezeno pár dělníků, kteří stromy káceli, ale "nezávislý soud" uznal, že všichni všechno dělali v dobré víře a tak je vše v pořádku. Až na to, že je místo lesa zase paseka a stromy které sázela moje prababička jsou neznámo kde...
Co tedy udělat s pasekou? Prodat se nedá, neboť za ní nabízí tak nemravně nízké částky, že by mi prodej jednou na věčnosti prababička určitě vyčetla. Tak jsme si udělali alespoň brigádu, opět nasázeli stromky a máme alespoň kam chodit, když potřebujeme Vánoční stromeček. Kupodivu si pro Vánoční stromečky do našeho lesa nechodíme jenom my, ale to je zase jiný příběh.

Tedy kromě toho, že čekám až mým prapravnukům zase naroste ten les a modlím se, aby zase nějaký společenský neřád nepřipravil právoplatné majitele o to co jim jejich předci s láskou připravili. Tak jsem se rozhodl, že v mezičase, než ty stromy vyrostou na tu paseku dám také včely. Chtěl jsem aby včely žily v co nejpřirozenějším prostředí, tak mě hned napadla brť. Bohužel dlabat dutinu do stromu na pasece dost dobře nejde a klát, nebo špalek se bude dost špatně přemísťovat.

Proto jsem se rozhodl, že pro včely zhotovím jednoduchý úl, který bude snadný na výrobu a včelám umožní uvnitř stavět přirozenou volnou stavbu. Jako nejjednodušší varianta se nabízí obyčejná bedýnka za čtyř prkének volně lípnutých k sobě (bez čepů či per). Když začnete něco podobného hledat na Internetu, tak první co na vás vyskočí je tzv. japonský úl. Co je to japonský úl a jak je možné ho jednoduše zhotovit asi nejlépe ukazuje toto video:

Pokud nejste manuálně zruční, je zde i firma, která tyto úly vyrábí (odkaz zde.). Každopádně již při prvním pohledu na tento úl vás jiste překvapí malé rozměry tohoto úlu, vnitřní světlost je pouhých 19 cm x 19 cm. Pokud se nad tím zamyslíme více, tak zjistíme, že tento úl není vůbec dělaný pro naši včelu medonosnou (Apis mellifera AM), ale pochází z Japonska, kde naše včela medonosná není původní a včelaří se tam s její menší příbuznou včelou východní (Apis cerana AC). Jen pro zajímavost, tyto včely měly kdysi společného prapředka, ale před 6ti miliony lety se obě linie rozdělily a každá se ubírala vlastní cestou. AC se ve své domovině potkala s roztočem kleštíkem včelím a naučila se s ním žít, naše AM tototo roztoče nikdy nepotkala a nyní tento roztoč, když jsem si ho sem zavlekli naši AM decimuje. Tak nyní doufám, že díky společnému prapředkovi má i naše AM tzv. varroatoleranci v genech a rozspomene se jak kleštíka eliminovat. Ale zpět k tématu. Tedy chtít nacpat naši AM do úlu určeného pro AC je stejné jako kdybychom si koupili boudu pro čivavu a chtěli do ní nacpat bernardýna. Tak jsem, jako správný techokrat, chtěl velikost úlu přepočítat pomocí trojčlenky. Každý včelař ví, že AM si staví dílo o velikosti buňky 5,35 mm. Zjistil jsem si tedy, že AC má velikost buňky 4,75 mm a snažil jsem se dle toho přepočítat rozměry úlu. Když jsem toto konzultoval na své včelařské Alma mater (včelařské učiliště v Blatné), tak mi bylo řečeno, že ne na vše se dá aplikovat matematika. AC nejen že je menší, než AM, ale hlavně tvoří menší společenství a obecně žije jiným způsobem života, tedy přepočítávat velikost buňky nebyl úplně nejlepší nápad. Co tedy dále?

Bohužel jedna z lidských vlastností je myslet si, že na druhé straně kopce je tráva zelenější a tak hledáme inspiraci kdesi v Japonsku (bohužel se mi nepodařilo dohledat jak je vlastně ten Japonský úl starý, budu rád pokud mi to někdo řekne), místo toho abychom se inspirovali ve vlastní historii. Podobný úl u nás vytvořil a popsal kněz a farář v Hostivaři u Prahy p. Josef Antonín Janiš (1749 - 1821). Byl přením zemědělským odborníkem, v roce 1788 objevil prartenogenezi u včel. Kromě tohoto objevu je autorem mnoha knih se zemědělskou tématikou, pro nás včelaře mají stále velký význam jeho knihy Aučinlivé spravování včel pro obecného krajana v Království českém (1789) a učebnice včelařství Nová včelní kniha (1790). Byl prvním průkopníkem, který v Čechách zavedl rozběrné úly a stal se tak zakladatelem novodobého včelaření. Janiš nebyl jen včelařem, jak by se podle jeho knih mohlo zdát, ale vše si uvědomoval v širších souvislostech a zajímal se i o včelí pastvu pro opylovatele. V předmluvě svého Aučinlivého spravování včel píše: "...Cobych já ještě co nejtouženlivěji přál, a k čehož dosažení bych se chtěl celého vynaložiti, - byloby toto: By také v našem k prospění včel tak a s medovou pastvau náramně zbohaceném království tak, jak v některých cyzých zemích, včelařů tovaryšstva, a to syce ne tovaryšstva jen to pauhé jméno nesaucí, alebř tovaryšstva celé zemi prospěšná ze všech stavů, a ve všech našich krajích ustanovená, skrze jejich spoluaudy ale řádné a opravdivé umění včelařské neuplatně a bez všého za sebau zadržování v celé naší zemi, a jednostných místách rozšířeno, nápotorn ale také to již od dávných let u nás zašlé lesní včelařství zase uvedeno, následovně naše zboží na medu a vosku tak rozhojněno bylo, by česká zem jsaucy k své potřebě svým vlastním medem a voskem dosti zaopatřena, přinucená nebyla, velikau surnrnu peněz každoročně ze země posýlati do cyzých krajin..."

Ale zpět k našemu jednoduchému úlu. Janišův úl vypadal takto:

Janišův úl
Janišův úl


Jedná se o rozberný Janišův úl čtvercového půdorysu, který je složen ze šesti samostatných dílů o rozměrech 37,5 x 37,5 x 17 cm. Úl je vyrobený z dřevěných desek o síle 3 cm vzájemně lípnutých na sebe. Spodní část úlu je uzavřena deskou o síle 2,5 cm, tvořící pevné úlové dno. Každý nástavek je opatřen svým vlastním česnem, které je možné dle potřeby uzavřít. V té době nebylo ještě známo rozběrné dílo, tak Janiš do každého truhlíku stojanu vkládal vyjímatelný dřevěný kříž z latěk 3 x 3 x 3 cm, na který včely upevňovaly celou stavbu v truhlíku. (Křížem tedy Janiš nahradil běžně používaný pevný rošt). Při vybírání medu stačilo oříznout pouze dílo okolo stěn truhlíku, vyjmout zajišťovací kolíky kříže a celé dílo zůstalo ležet na kříži; truhlík se lehce sejmul. Výhody tohoto zařízení (vyjímatelného kříže) proti roštu Janiš sám popisuje slovy: "...Tento kříž pro prkenné stojáky jest syce sprostný, ale však předc před roštem, kteréhož téměř všichni včelařové ponavrhují, schválení hoden; nebe nechť včely stavějí jak chtějí, předc jen minauti nemohau těch dvauch přes kříž ležicých hůlek. Při ubírání ob medu truhlíky, v kterých tento kříž se vynacházý, nejen se mohau oboundat, ale také ten v nich se vynacházející med najednou bez máchání přelehce dobejvat. Když vzatý truhlík se obrátí, a vazba vosková na stranách se odřeže, jakož také natlučené malé cvočky se vyzdvihují, tak jen truhlík se pozdvihuje, a celá postava na stole čistá a pěkná zůstane státi...".

Každopádně šedá je teorie a zelený je strom života. Při navrhování jednoduchého úlu, vhodného do lesa jsem se po inspiraci japonským úlem a Janišovým úlem rozhodl pro svoji vlstní konstrukci. Jelikož jsem před deseti lety přešel z Adamcovy míry na Langstrothovy úly, chtěl jsem si osazení jednoduchého úlu co neujvíce zjednodušit. Proto jsem si nechal nařezat prkénka

A do úlu do lesa se hodí jen naše původní včela tmavá.
Včela tmavá

Včela tmavávcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 4. srpna 2016 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Troudnatec kopytovitý - choroš neboli „hubáň“ v lidovém prostředí západních Karpat
Swarm Trapping - aneb když už jsou venku, jak je chytit
Rojochyt do výšek