Včelařské osobnosti v Čechách

Motto:  Z včelaření naučil jsem se přírodu více znáti a více jí milovati, než z mnoha knih učených.
Jan Amos Komenský

Včelařské osobnosti

Tento seznam sestavil pan Josef Mach a je k vidění v Machově včelíně.


vcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 1. září 2013 by Miloš Vondruška. Design by Webmaster
Související linky:

Statistika zimních ztrát v EU
Včely nestíhají. Musí opylovat čím dál tím víc plodin
Nedostatek včel v Evropě působí problémy s opylováním
Včely a pěstování biopaliv