Včelař, anebo medař?

Včelař, anebo medař?

Co o včelách a včelstvech v této zemi nejspíš nevíte, ale rozhodně byste to vědět měli, ale možná se jen neumíte zeptat
 
Včelám se v posledních letech nedaří dobře. To ví asi každý. Proč? Zřejmě včelaříme blbě. Často se lidí ptám: Co vlastně o včelařích víte? Jsme přece tradičně nejzavčelařenější místo Zemi, a to by se mělo odrazit v obecné vzdělanosti v oboru. Jenže většina nevčelařů neví ani tenhle fakt.
 
Václav Smolík
 
Mediální masáž o kvalitách českého medu vytvořila v tuzemské společnosti dokonalé podmínky pro zrod falešné jistoty, že včelaření jako jeden z mála oborů nepodlehl komerčním tlakům a uchvátané zvrhlosti doby Český med je nad jiné kvalitní a není třeba se ptát, jak vzniká. Archetypální včelař je dobrý muž pokročilého věku a takovým se všetečné otázky nepokládají. A když se náhodou zeptáte, proč včely ubývají, dozvíte se nejčastěji odpověď, protože varoáza. Tak včelaři říkají chorobě, která není ve své postatě chorobou. Jedná se o napadení včel malým roztočem zvaným Varroa destructor.
​Proti roztoči v úlech se včelaři mohou bránit různě, ale jediná legální cesta je použití syntetických pesticidů v úlu. Je to povinné z vyhlášky Státní veterinární správy a nepoužití může být trestáno pokutou v řádu desítek tisíc korun. Včelaři nejen že pesticidy použít musí, ale s oblibou je i nadužijí. Dělají to pro dobro nás všech, protože bez pesticidů včely možná vyhynou. A proto se musíme zbavit všech včel volně žijících v přírodě. A proto každé neošetřené včelstvo je potencionální roznašeč chorob. Taková padají rozhodnutí na členských schůzích Českého svazu včelarů (ČSV). A takové činy dovedly naše včelaření do současnosti. V době, kdy se objevil dotyčný roztoč, to bylo samozřejmě očekávatelné chování. Včelstva umírala a pesticidy byly tehdy funkční a zřejmě i jediné řešení. To nám bohužel zůstalo dodnes.
​Moderní svět včelaření ví o roztoči stovky nových faktů, avšak my lijeme do úlů chemikálie v množství stejném jako v minulém století. A nejedná se o ledasjaké látky. Například v bioprovozech se opakovaně používá cca 200 gramů kyseliny mravenčí. Stejné, která stála za smrtí lidí v methanolové aféře. Methanol se totiž v těle rozkládá na formaldehyd a kyselinu mravenčí. Ta pak zabíjí v dávce dva gramy pro dospělého člověka! Tak to tvrdí odborníci na otravu methanolem. Je třeba to brát v úvahu. Náš současný včelař nechává v úle odpařit opakovaně dávku, jež dokáže spolehlivě otrávit 100 lidí.

A co teprve konvenční včelař, tedy stojící mimo bioprovoz. Ten je nucen vyhláškou přidat ještě další syntetika. Aplikace jsou to různorodé včetně acetonového aerosolu. Povinnou chemoterapii pro včely vyrábí jediný certifikovaný výrobce - Výzkumný ustav včelařský s. r. o., sídlící v Dolze, asi dvacet kilometrů severně od Prahy. Jeho nabídka je pestrá. Například:
​Varidol 125 a MP 10 FUM jsou přípravky pro aplikaci fumigací, což je způsob boje se škůdci pomocí látek v pylnné formě. Účinnou látkou Varidolu je amitraz a MP-1 FUM je pyrethroid tau-fluvalinate. Roztok se těsně před použitím kape na fumigační pásky – proužky z celulózy impregnované směsí dusičnanů k doutnání.
​Pak tu třeba M-1 AER. Přípravek pro aplikaci aerosolem. Účinnou látkou přípravku M-1 AER je pyrethroid tau-fluvalinate.
​Také je k dispozici Gabon PF 90 - jeden proužek Gabonu PF 90 obsahuje 90 mg tau-fluvalinatu; jeden proužek Gabonu PA 92 obsahuje 1,5 mg acrinathrinu.
​Nebo můžete zvolit M-1 AER. Aplikuje se nátěrem víček plodu. Je určen k hubení roztočů v zavíčkovaných buňkách. Účinná látka je syntetický pyrethroid tau-fluvalinate. Vodní emulze přípravku M-1 AER  se nanáší štětcem na plásty se zavíčkovaným plodem vyjmuté ze včelstva.
​A co takhle Formidol 40? U něho Odparné desky z krátkovláknité celulózy obsahují 40 ml kyseliny mravenčí v koncentraci 85 procent.
​Nevím jak pro ctěné čtenáře, ale pro mě byl sortiment tohoto druhu šokem hned na začátku včelařské praxe. Zvlášť po zjištění, že příslušný roztoč je k chemickému kokteilu stále odolnější a četnosti zásahů je zapotřebí zvyšovat rok od roku. Letošní sezona je více než názorná. Včelstva v celé republice vymírají a naši medaři hledají viníka. Tlučou do stolů a z televizních obrazovek . Dělám si jako včelař a zpravodajský kameraman v jedné osobě soukromý průzkum mezi laiky. Ptám se jich: Víte že váš včelař dává do úlu několikrát za rok toxické pesticidy? Zatím jsem nenarazil na informovaného Čecha. Není se ovšem až tak čemu divit. Včelařina je považovaná za takzvané intelektuální zemědělství. Včelaři bývají vzdělaní lidé. Ti přece nebudou sami sobě řezat větev pod zadkem! A co by tomu řekl spotřebitel? Tak vznikla varoáza!  Včelaři nebojují se škůdcem, nýbrž léčí varoázu. Eufemizace téhle taškařice změnila včelaře-chemika ve včelaře bohulibého lékaře. Zdá se vám to nepravděpodobné a přehnané? Zeptejte se sami svého dodavatele medu. Otázka zní: Jak se mají včeličky? Fumigoval jste? Gabon dáváte? Kyselinu mravenčí jste si pořídil? Případně aerosol u vás v organizaci máte? Uvidíte, jaké odpovědi se vám dostanete. Včelař se obvykle začne natřásat, kroutit a naznačovat, že jiná cesta není a že všechna ta chemie je pro člověka neškodná a med přeci čistý a krásný. Rázem zapomene na včely a základní otázku: jak taková chemoterapie ovlivňuje životaschopnost včel?
 
Špatný přenos špatného vzoru
Jako včelaři jsme se přestali zabývat včelami a hlavní téma našich hovorů je med. Jeho kvalita - oproti těm prašivým dováženým. Výnos medu ve špatné sezoně. Druhy medu. Medomety a pastovadla. Marketing. Prodej medu ze dvora. Cena medu. Přestali jsme včelařit! Namísto toho medaříme. Jako jeden muž. Mnozí si řeknou, co na tom - na medu přece není nic špatného. Děti ho mají rády. Je přeci i trochu léčivý a voňavý a s roztočem v úlu má zřejmě málo společného.
​Jenže to má své ALE: když se jako včelař dozvíte o způsobu rozmnožování roztoče varroa destructor v úle, jste nucen pohled na med přehodnotit. Obávaný roztoč varroa se totiž množí společně s narozenou včelou – a nikoliv pouze jeden, nýbrž rovnou tři a více. Takže čím více se narodí tu kterou sezonu včel, tím více se také narodí roztočů - geometrickou posloupností.
​Další důležitou informací je vztah mezi množstvím včel a množstvím medu. Pro jednoduchost nám postačí obecné konstatování, že čím více včel, tím více medu. Zároveň však i roztoče. A tady se dostáváme k podstatě problémů. Respektive: k jedné části problému. Roztoč se v našich úlech přemnožuje tím víc, čím víc medu z úlů mámíme. A pokud chceme i nadále udržet cenu medu na nesmyslných 100 korunách za kilogram, jsme nuceni včely takříkajíc dojit. Nutíme je k vyššímu výkonu i za cenu přemnožení parazita. A protože toxické přípravky nelze používat v úlu s medem, musíme počkat na konec sezony a pak včelstvo doslova zamořené takzvanou varoázou - ve stavu těsně před kolabsem - vykurýrovat koňskými dávkami chemie.
​Je to tak – hledejte za tím touhu po zisku. A zřejmě i nešťastnou souhru okolností. České malovčelařství se prý po druhé válce zhlédlo v moderním průmyslovém včelaření v USA. Navzdory tuzemské tradici dlouhé několik tisíc let. A jak je u včelařů zvykem, změna to byla důkladná a v podstatě stoprocentní. Začali jsme takzvaně kočovat. Čili převážet včelstva za pastvou k velkým lánům medonosných plodin. Obdobně jako americké trucky brázdí s včelstvy plantáže monokultur a převáží tak choroby z různých částí spojených států na jiné místo, rozvinul se i u nás nešťastný zvyk převážet včelí rodiny od řepky ke svazence a od svazenky... Stejně jako pan L. L. Langstroth přišel v Americe s rámečkovými úly, tak i u nás zmizely úly s divokými plásty, které se při převážení trhají a kočování znemožňují. Stali jsme se pitoreskní napodobeninou špatného vzoru. Jsme národ majitelů medometů a jiné pokročilé technologie na získávání tun medu za rok i v podmínkách, kdy jsme sice nejzavčelařenější zemí světa, avšak rozhodně ne zemí nejzavčelenější. Jsme stát, v němž velké množství malovčelařů používá technologii velkofarem čítajících tisíce včelstev.
 
Pořádně je vydojíme?​
Součástí mého soukromého dotazování se nevčelařů je i otázka: Kolik je podle vás normální výnos medu na jednu včelí rodinu? Většina si hned představí to množství malých kapiček sladiny z květů složených převážně z vody. Ta se musí v úle odpařit a na dně buňky včelího plástu zbude nepředstavitelně malá kapka medu s obsahem dvaceti procent vody. Ke všemu většinu donesené sladiny spotřebují včely pro obživu mláďat, trubců a královny. Nebudu vás napínat: z povědomí většiny z nás vytryskne hmota o váze zhruba deseti kilo či méně. Je to mimochodem údaj obdobný tomu, jaký uvádějí oficiální statistiky ministerstva zemědělství. V prostředí, kde je med prodáván ze dvora výhradně bez daňového dokladu, je to průměrný výnos na včelstvo, k němuž se včelaři přiznávají - a tím se jaksi vejdou do kategorie neplatící daně. Realita je však zcela jiná: takových dvacet kilo je naprostá ostuda u stolu ve vesnické hospodě. Třicet mají začátečníci a 35 kilo na včelstvo je základ pro dobrého včelaře.
​A jak už víme: Čím víc medu, tím víc včel - a tím pak ovšem víc chemie na konci sezony (aby med nepřišel do přímého kontaktu s jedy). Sice s jedy přijdou do kontaktu včely a plásty, kterých bude med napřesrok, ale to je až napřesrok - a kde že loňské plásty jsou…
​Včelaření našich dávných předků bylo to z dnešního pohledu „zoufale“ nevýnosné. S asi pětikilovým výnosem medu na úl – a s odlišným typem včel. Nemám na mysli nenávratné vymícení původní včely tmavé a její nahrazení dovezenou včelou kraňskou. To byla nešťastná snaha poručit větru a dešti, snaha započatá někdy v polovině 19. století a dovršená v druhé polvoině století minulého. Mám na mysli zavedení ochranných známek na jednotlivé kmeny a jejich cílenou reprodukci umělou inseminací. Výnosů medu nad dvacet kilo totiž není možné dosáhnout přirozeně spářenými jedinci. Mluvím zde o královnách, které kladou vajíčka do plástů v závislosti na stavu rozvoje přírody. V závislosti na množství patogenů v úle atd. Pro dosažení dnes obvyklých výnosů medu je zapotřebí jakýchsi super královen. Ty kladou údajně až 2000 vajíček denně a nehledí ani na roční období, ani na snůšku. Od ledna se musí líhnout velká množství nových včel, aby v březnu mohly začít se snůškou. Říká se tomu rychlý jarní rozvoj a je to pýcha každého medaře. Jen se jich optejte: Jaký matky máte? Singer z Rakous? Ty prý mají rychlý jarní rozvoj, je to pravda? A medař se rád pochlubí.
 
Rychle vadnoucí ef jednička
Jenže ona taková liniově šlechtěná po inseminované panímámě dcerka, říká se jí F1, tak ona taková ef jednička kolikrát vydrží pouze jeden rok - a je vykladená. Kdežto běžná, respektive dneska už rozhodně neběžná, divoce spářená královna klade i pět let. Takové má nyní už málokdo. Nemají se kde a s kým pářit. Letí z úlu kus světa, jenže narazí jen na trubce od ef jedniček. Domů nesou zparchantělý geny po inseminaci. Začnou se chovat nerozumně, a rozmnožovací pud je zahubí. Nebo umřou na takzvaný lesní med. Mělo by se mu říkat medovicový. Je tmavý a včely ho nosí hlavně na konci jara a v létě. Není to med z květů rostlin. Je to med vytvořený z výměšků mšic a jim podobných. Medaři ho mají nejraději: dobře se prodává i falšuje. A proč šlechtěné včely je nebezpečný, ty jsou selektované na konzumaci roztoku z bílého rafinovného cukru a to je pro medaře ekonomicky zhruba desetkrát výhodnější…
​Byl jsem jednou dokonce přítomen výstupu profesora na Vysoké škole zemědělské v Praze. Přesvědčivě tvrdil posluchačům, že med je pro včely nevhodná strava a měl by se jim nahrazovat cukrem. Ostatně naši včelaři to provozují takto už roky, jak jim taky jejich matka, Český svaz včelařů, doporučuje. Co tím chci naznačit? Že jediný kdo má na včelaře reálný a zásadní vliv, je právě ČSV. Organizace, které včelaři věří a kterou s nadšením financují příspěvky. Svazový časopis Včelařství je zdrojem správné pravdy každého medaře. Vychází zdánlivě zdarma a obsahuje ověřené návody i rady, protože ČSV je jedním ze spolumajitelů zmíněného Výzkumného ustavu včelařského s. r. o, onoho výrobce výše uvedených pesticidů určených pro ošetřování včel. A aby toho nebylo málo: zároveň  je poradní autoritou pro Státní veterinární správu. Had se tedy kouše do ocasu, a je jasné že včelařit bez pesticidů je v ČR nemožné. Dokud nepřijde tlak zvenčí. Od rodin včelařů. Od spotřebitelů. Od nás všech.
 
Pověst a realita
Kvalita českého medu je sice vyhlášená, ale jen papírově. Med prodávaný ze dvora nemusí projít žádnou kontrolou a nikdo nemá ani nejmenší tušení, co fakticky kupuje. Celý stroj  nevrže díky mazané propagaci dobrého jména včelařů. Dobré jméno si současní včelaři systematicky udržují z dob, kdy byl na trhu pouze med jako produkt a nikoli jako výrobek. Dokonce i v knize včelařského reformátora L. L. Langstrotha Včela a úl, Příručka včelařova (z roku 1853, stojí zmínka o nedůvěře americké společnosti k vykapávanému medu v nádobách. Za jediný nefalšovatelný produkt byl právem považovaný plástový med, který si spotřebitel nechal přes sítko vykapat doma do vlastních nádob. Už tehdy se podle vzhledu plástu dalo velmi přesně určit, jak je starý.
​Naše současné plásty v úlech jsou jiné - postavené z lisovaných mezistěn z vytaveného starého vosku. Vracejí se zpět do úlu hned po odstředění v medometu, anebo z jara, hned po opakovaném zimním vysíření. Med v divokém plástu (tedy ve strdí) je vzácností. Včelaři mu s nadsázkou říkají „med v původním balení“. Pokud se takový plást - navzdory předloženým mezistěnám - v úle objeví, nechají ho nejčastěji pro vlastní rodinu. Je zaručeně jinak voňavý, nepodléhá rychlé degradaci jako med odstředěný. Med do lahve přetočený chutná a voní jinak, než med autentický. Jak je to možné? Přetočený med je totiž degradovaný odparem aromatických látek a působením kyslíku při vytáčení v medometu; tehdy se změní na mikroskopické kapičky a ty putují vzduchem ke kovovému plášti medometu. Někdo to dokonce spočítal - povrchová plocha mikrokapek jednoho kila medu prý odpovídá ploše malého dětského hřiště. Tenhle degradující proces má však jednu nespornou zážitkovou výhodu pro včelaře: při vytáčení medu si člověk prožije aromatické oblažení jako nikdo jiný. Že se z medu stane okysličený, téměř nevoňavý produkt druhé kategorie, to už fuk…  Spotřebitel je přece spokojený a cena medu nízká.
​Myslím si že to je hlavní důvod proč dnes umírají včely. Jsem o tom bytostně přesvědčený, ale samozřejmě nepopírám, že se mohu se mýlit.
 
Kdo je kdo
Svět se ale mění. Nastupující tuzemská generace včelařů se proti dominujícím pořádkům bouří a ptá se kdo je kdo; je tu snaha jednotlivé druhy včelařů jednoznačně definovat.
​Nejpočetnější je ta skupina medařů a chemiků. Používají veškerou chemii která je dostupná od ČSV (i díky státní dotaci na pesticidy). Nemusí nic platit, o to snáz se jim to do včel lije. Žel zaplatíme to my všichni nejen na daních. Druhá kategorie včelařů je málopočetná a záměrně bojkotuje vliv a aktivity ČSV. Založili si vlastní spolek nazvaný Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV) a vydávají si vlastní časopis. Včelaří fakticky v ilegalitě a používají chemii, kterou nevyrábí firma spojená s ČSV. Zákon dokáží obejít rafinovanou administrativou a vlastním dohledem nad včelstvy. Mnoho to sice neřeší, nicméně je vzpoura vůči nesmyslné majoritě - a ta se počítá. A pak je tu poslední skupina, čítající několik desítek a dnes už možná stovek jedinců. Jsou to punkeři včelařící zcela bez chemie anebo s použitím jedlých alternativ běžných při vaření v kuchyni. Jsou obecně považováni za ilegální včelaře a mnohdy nejsou ani hlášeni v centrální evidenci ministerstva zemědělství. Med z jejich divokých úlů je na jakémsi mikročerném trhu s medem desetkrát dražší a bývá  k mání ve formě plástového medu.
​Na ony dvě nepoddajnější skupiny je želbohu vypsán oficiální hon. Došlo to tak daleko, že po republice objížděla placená školitelka a školila dobrovolníky, jak takového včelaře bez chemie efektivně udat. Najdete-li neorganizovaného včelaře neochotného skupinové spolupráce, okamžitě ho udejte jako včelaře s podezřením na vážné onemocnění včel. Tak vyznívá poslání této „vyškolené“ filozofie. Mohu-li si dovolit citaci naší inkvizitorky, tak ta v oborovém časopise Včelařství 10/2014 píše: „Opakovaně o tom píši v časopise Včelařství a vysvětluji na svých přednáškách. Neprovádíte-li ‚organizované‘ léčení danému chovateli a nevíte tak, v jakém stavu jeho včelstva jsou, oznámíte to příslušné veterinární správě, a ta jako dozorový orgán stav chovu dotyčného chovatele musí ověřit, tj. zda, kdy a jak bylo léčeno či neléčeno.“ Konec citace. Dopis veterině je nutno napsat jako udání na někoho, kdo porušuje nařízení SVS, a tím dotyčného bezdůvodně kriminalizovat. Z vlastní praxe musím uznat vítězství oné dámy. Každý v mém okolí měl se členy ČSV potíže. Členství je sice nepovinné, ale kdo nepodepsal, byl čestně udán jako nebezpečný. Opakovaně a každoročně.
 
Dejme jim šanci
Jak z takové kaše ven? Těžko říct. Možná dát šanci včelám a začít jinak včelařit. Včely mají nevídané schopnosti. Některé umí s roztočem zdárně přežívat. Roztoče dokážou rozkousat, nebo odstranit napadené larvy v úlu, umí omezit rozmnožování tak, aby se roztoč nenarodil. Jen jim musíme dát šanci a z odolných rodin množit další generace. Přírodní výběr by neprobíhal jinak.
​Jenže odolná včelstva nám na zvonek u domu nezazvoní a my včelaři je při používání pesticidů nejsme schopni najít. A pokud je najdeme, potřebujeme mít v okolí u ostatních včelařů stejně nadaná včelstva. Mladé královny vylétají za trubci daleko do okolí a domů přinášejí polovinu genů od sousedních včelstev. Pokud do takového prostředí pravidelně přidáváme dcery od inseminovaných královen, u nichž nevíme, jaké mají vlastnosti, je pokrok k lepšímu včelaření velmi omezený, ne-li nemožný. Dotované inseminační chovy by měly být obecně omezeny na minimum a dotace by měly putovat do vzdělání jednotlivých medařů. Medař by měl mít šanci stát se zpět včelařem.
 
Autor je včelař punker a píše včelařský blog www.mamevcely.cz


vcela
Zpět na hlavní stránku
vcela

Copyright (c) 8. února 2015 by Václav Smolík. Design by Webmaster
Související linky:

Včelařské statistiky - zavčelení u nás a v Evropě